Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Landshövdingen mötte aktionsdeltagare

Foto Erik Forsberg LSTX fri att använda internt

Landshövdingen mötte aktionsdeltagarna utanför Länsstyrelsen Gävleborg

På måndagsmorgonen samlades en handfull länsinvånare utanför Länsstyrelsen Gävleborgs kontor i Gävle. Landshövding Per Bill mötte upp för att ta del av deras budskap.

Länsstyrelsen Gävleborg väntas den här veckan fatta beslut om huruvida dispens ska beviljas eller inte för anläggandet av en transformatorstation inom vattenskyddsområdet för Gävles dricksvattentäkt Gävle-Valboåsen. Frågan väcker starka reaktioner hos många. Att anlägga en transformatorstation för att säkerställa elleverans till Microsofts datacenter som byggs i området skulle innebära att 220 000 liter olja skulle finnas på åsen. Utan dispens är högsta tillåtna mängd 250 liter. Transformatorstationen behövs för att säkra driften om ett elavbrott skulle inträffa.

– Det är olika intressen som står emot varandra. Samtidigt som vi ska säkra riksintressen och vattenförsörjning ska vi också främja länets utveckling, säger landshövding Per Bill.

I det underlag som länsstyrelsen har i ärendet finns flera expertutlåtanden och utredningar om vilka risker en transformatorstation skulle innebära. Gästrike Vatten har i ett remissvar rekommenderat att länsstyrelsen säger nej till dispensen. Politiken i Gävle kommun å andra sidan rekommenderar att dispensen beviljas.

Att bevilja dispens kan vara möjligt om det inte finns något annat alternativ för att uppnå syftet med den aktuella åtgärden eller verksamheten. Det ska också ske utan någon ökad risk för vattentäkten. En dispens kan inte strida mot syftet med vattenskyddsområdet, det vill säga att skydda grundvattnet som dricksvattenresurs.

Positivt med engagemang

– Att medborgarna bryr sig om sitt län så mycket att de väljer att ställa sig här för att visa sitt engagemang och föra fram sina åsikter är positivt. Vi lever i en demokrati och vi ska alla se till att göra oss hörda, men en sådan här aktion påverkar inte vår handläggning. Den processen lutar sig mot de lagar och förordningar som gäller och våra beslut fattas utifrån det, säger landshövding Per Bill.

Vid aktionen uttryckte deltagarna en oro för att ett beslut från länsstyrelsen grundar sig på felaktiga grunder. På plakaten gick att läsa ”Försvara vårt vatten” och ”Lagen gäller alla”.

– Länsstyrelsen Gävleborg är objektiv och opartisk i sitt beslutsfattande, det beslut vi fattar grundar sig på fakta och relevant lagstiftning, säger Joakim Hellgren, chef på Enheten för miljö.

Länsstyrelsens beslut väntas fattas tidigast fredag 15 maj. Eventuellt fattas det inte förrän i början av nästa vecka.

Kontakt