Aktuella varningsmeddelanden i Gävleborgs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ingen JO-kritik mot Länsstyrelsen Gävleborg

Enhetschef Jenny Larsson

Justitieombudsmannen, JO, har granskat hur Länsstyrelsen Gävleborg hanterat tillsynen av djurskyddet på en gård i Hälsingland. JO har nu konstaterat att det inte finns anledning att vidta ytterligare åtgärder och avslutar därmed sin granskning.

– Att myndigheters handläggning av ärenden blir granskade är en viktig del i ett demokratiskt samhälle. Vi tycker att det bra att JO gått igenom vår handläggning av de aktuella ärendena och är glada över att JO landat i att vi handlagt de ärenden man granskat korrekt, säger Jenny Larsson enhetschef.

Den som anser att en myndighet har agerat felaktigt i ett ärende kan vända sig till justitieombudsmannen. JO har till uppgift att granska att myndigheter arbetar enligt de lagar och regler som styr arbetet.

Efter att SVT:s Uppdrag Granskning i januari i år sände ett program om en gård i Hälsingland fick JO ta emot ett flertal anmälningar mot Länsstyrelsen Gävleborg som handlade om att myndigheten varit passiv och inte utfört sitt uppdrag som tillsynsmyndighet enligt djurskyddslagstiftningen.

Efter det har JO granskat de tillsynsärenden och anmälningar som rör den aktuella gården genom att ta del av länsstyrelsens kontrollrapporter och förelägganden mot djurhållaren. På måndagen beslutade JO att avskriva anmälningarna.

JO skriver att Länsstyrelsen Gävleborg har genomfört flera djurskyddskontroller och följt upp konstaterade brister med nya kontroller eller förelagt djurhållaren att rätt till bristerna. JO anser därmed att det inte finns anledning att vidta någon ytterligare åtgärd.

Beslutet i sin helhet kan läsas på JO:s hemsida Länk till annan webbplats.


Kontakt