Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Årets första möte med Viltförvaltningsdelegationen

Älgar i sommarsverige. Foto: Mostphotos

Älgar i sommarsverige. Foto: Mostphotos

Årets första möte med Gävleborgs Viltförvaltningsdelegation hölls idag den 7 maj. Det planerade mötet på Gävle slott i mars blev inställt med kort varsel på grund av restriktionerna i och med covid-19 och dagens möte hölls via Skype och telefon.

Mötet behandlade samråd kring fällavgifter för älg 2020/2021 samt samråd kring hur fördelningen av medel för skador orsakade av säl ska ske. Utöver detta fick delegaterna ta ställning till huruvida älgvårdsfonden kan användas för finansiering av ett specifikt forskningsprojekt och hur de ser på länsstyrelsens deltagande i en arbetsgrupp rörande riktlinjer för skyddsjakt efter stora rovdjur. Protokollet kommer finnas tillgängligt på länsstyrelsens hemsida när det är justerat och signerat av berörda parter.

När protokollet från mötet är färdigställt hittar du det här:
https://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/djur/jakt-och-vilt.html Länk till annan webbplats.


Kontakt