Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Undantag för länsstyrelsen i arbetet med förvaltning av älg

Foto: Mostphotos

Med anledning av rådande läge i samhället och för att minska spridningen av covid-19 har Naturvårdsverket beslutat att länsstyrelserna får fatta besluta att godkänna älgförvaltningsplaner och fastställa älgskötselplaner även i de fall då samråd inte har kunnat genomföras. Länsstyrelsen får även besluta att godkänna en älgförvaltningsplan för en kortare tid än tre år. Naturvårdsverkets beslut gäller till och med den 31 december 2020. 

- Vi hoppas att vårt beslut ska underlätta för såväl länsstyrelsen som personer i riskgrupper i arbetet inom älgförvaltningen. Vår bedömning är att det inte kommer att försvåra att nå uppsatta mål inom älgförvaltningen. Samtidigt uppmuntrar vi de som håller i samråd inom arbetet med förvaltning av älg att inhämta synpunkter på annat sätt än genom fysiska sammankomster, till exempel genom digitala möten, telefonmöten eller genom det skrivna ordet, säger Malin Hollberg Malm, jurist på Naturvårdsverket.

Läs mer på naturvårdsverkets webbplats. Länk till annan webbplats.

Här nedanför kan du också ta del av beslutet.

Kontakt