Risk för vattenbrist i Gävleborgs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Lägesbild vecka 18 – Stort fokus på krisarbete – men även annat prioriteras

Länet blir mer och mer robust för varje vecka som går. Samverkan mellan kommunerna, Region Gävleborg och andra aktörer fördjupas och utvecklas.

– Alla drar åt samma håll, vi kommer att gå starka ur det här, säger försvarsdirektör Johan Höglund och får medhåll av landshövding Per Bill.

Ikväll stundar valborgsfirande och visst ska vi fira, men inte på det sätt som traditionen bjuder med stora folksamlingar vid mäktiga majkasar.

– Det här är med största sannolikhet den viktigaste valborg vi alla kommer att uppleva. Hur vi agerar under den här krisen kommer att forma en lång tid framöver och att vi följer rekommendationer om distans även under speciella kvällar som den här är otroligt viktigt, säger Per Bill.

Länsstyrelsen Gävleborg fortsätter att samordna länets aktörer i den pågående coronapandemin. Även under vecka 18 har det varit fokus på skyddsutrustning. Läget just nu är att ingen kommun i länet upplever akut brist på skyddsutrustning.

– De flesta kommuner har lyckats få leveranser men i vissa fall har vi också mäklat utrustning mellan kommunerna. Det finns en stor vilja att hjälpa varandra i länet, säger Johan Höglund.

Smittskyddsläkaren Signar Mäkitalo rapporterade också vid den veckovisa samverkanskonferensen med fokus på smittskydd på torsdagsförmiddagen att läget för sjukvården i stort fungerar bra. Det finns kapacitet att tillgodose även andra vårdbehov än de som gäller just covid-19. Något som är viktigt för att inte skapa ett onödigt tryck längre fram.

När det gäller Länsstyrelsen Gävleborgs övriga verksamhet görs tydliga prioriteringar i uppdragen. En av de uppgifter som fortlöper är djurskyddskontroller. Häromdagen var våra djurskyddshandläggare ute för att kontrollera en anmälan gällande en katt. Uppgifterna i anmälan bedömdes vara så pass akuta att en kontroll behövde genomföras omgående. Då djurhållaren var misstänkt smittad av covid-19 fick djurskyddshandläggarna vidta åtgärder för att undvika smittspridning. Handläggarna fick genomföra kontrollen av katten utomhus iklädda skyddsutrustning.

Självklart fortsätter vårt arbete även med bland annat andra tillsynsfrågor och tillståndshantering.

– Vardagen på länsstyrelsen fungerar i så stor utsträckning som det är möjligt med anledning av det särskilda läge vi befinner oss i. Vi hanterar i mångt och mycket människors drömmar och visioner. Att vi fortsätter att göra det på ett rättssäkert sätt även under den här krisen är otroligt viktigt. Att få tillstånd för det där bygget av en brygga kanske är extra viktigt i år när sommarens semesterresande inte kommer att se ut som vanligt, säger Per Bill.

Med det vill Länsstyrelsen Gävleborg önska alla en riktigt trevlig valborg! Kom ihåg att undvika folksamlingar och att hålla fysisk distans. Tillsammans minskar vi smittspridningen.

Läs tidigare nyhet: Valborg blir lite annorlunda i år Länk till annan webbplats.

Aktuell lägesbild

Länsstyrelsen Gävleborg ansvarar för att skapa en samlad regional lägesbild med anledning av den pågående coronapandemin. I den senaste lägesbilden, som sammanställdes under torsdagen, kan man bland annat se att:

  • Aktörer inom vård- och omsorg rapporterar att påverkan är måttlig till betydande främst på grund av brist på skyddsutrustning. Folktandvården har betydande påverkan.
  • Primärvården har måttlig påverkan, slutenvården har betydande påverkan och intensivvården har ett allvarligt men stabilt läge.
  • Påverkan inom näringsliv främst inom besöksnäring, handel, restaurang och transportsektorn.
  • Indikationer på att rekommendationer för social distansering inte följs.
  • Kommunerna och regionen samarbetar aktivt för att köpa in och fördela skyddsutrustning.

Kontakt