Risk för vattenbrist i Gävleborgs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Möt länsstyrelsens nya försvarsdirektör

Försvarsdirektör Johan Höglund

Försvarsdirektör Johan Höglund

Den 1 april tillträdde Johan Höglund som försvarsdirektör på Länsstyrelsen Gävleborg. Hans första veckor på nya jobbet har blivit lite av en rivstart när han hamnade mitt i hanteringen av coronapandemin. Det har gjort att han snabbt fått en inblick i länsstyrelsens roll och ansvar att samordna stat, region och kommuner.

Johan Höglund kommer senast från en tjänst hos polisen och har erfarenhet av att jobba under pressade förhållanden. Det har han stor nytta av när han nu kliver in i rollen som försvarsdirektör under pågående pandemi.

– Vi måste förhålla oss sakligt till den information som finns tillgänglig, det skapar en trygghet. För mig handlar det mycket om kommunikation och transparens, men även om att vara lyhörd, både för sig själv och andra.

Att krisberedskaps- och totalförsvarsfrågorna har kommit upp på agendan de senaste åren ser han positivt på.

– Det har skett ett antal kriser i samhället under de senaste årtiondena som bidragit till att samverkan har stärkts både mellan myndigheter, regioner, kommuner, företag och andra externa aktörer. Det har drivit frågorna framåt och det är viktigt att vi fortsätter ta tillvara dessa forum, både de som finns sedan tidigare och de nya som nu skapas i samband med pandemin. Jag tänker att de i någon skepnad kommer att leva kvar och kan innebära en vinst på längre sikt.

När Johan tittar tillbaka på erfarenheterna från sitt tidigare yrkesliv är hans spontana känsla att de kommer att komma till nytta i hans nya roll som försvarsdirektör.

– Precis som inom polisen arbetar länsstyrelsen med frågor som har stor påverkan på samhället i stort och enskilda människor i synnerhet. Ta till exempel totalförsvaret där vi pratar om krig och krigsfara. Det innebär att vi är en del i att ta fram beslut som kommer att påverka människor i stor omfattning. Det är många gånger komplexa frågor och det gör det extra viktigt för oss att bygga förtroende och tillit externt, men även internt hos oss på länsstyrelsen. Jag tror att det är bra väg framåt.

Johan Höglund är övertygad om att den pågående krisen kommer att förändra både vårt arbetssätt och våra beteenden.

– Jag tror exempelvis att den uppmärksammade frågan om skyddsutrustning är något som både kommunerna, regionen och länsstyrelsen kommer att arbeta vidare med. Om till exempel tre år kommer tillgången till utrustning förmodligen inte att vara något större problem, men det innebär inte att det inte kan komma nya utmaningar som vi idag inte känner till.

När det kommer till de långsiktiga effekterna som pandemin kan ge så lyfter Johan Höglund ekonomin, men även andra områden som miljö- och klimatmål.

– Jag tror att den kommer att förändra bland annat hur vi ser på våra resvanor. På lång sikt kan det som sker nu få större påverkan i vårt samhälle än vad vi ser i dag.

Även om Johan precis börjat vid länsstyrelsen så har han en klar bild av hur han ser på sin nya arbetsplats.

– Mitt första intryck är att det finns en stark kraft i organisationen. Vi har otroligt många kompetenta medarbetare som säkerställer en god kvalité i alla de komplexa frågor som länsstyrelsen hanterar. Spontant känns det väldigt roligt och tryggt att få vara en del i länsstyrelsens krisledningsarbete.

 

Kontakt