Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nu är Världsarvsrådets handlingsplan klar

Nu är Världsarvsrådets handlingsplan klar för hur världsarv Hälsingegårdar ska utvecklas, samordnas och stärkas under 2020 och 2021. Planen fastställdes den 24 april när rådet, på grund av pandemin, valde att som många andra mötas digitalt för att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Vid mötet presenterades också exempel på vad skolorna gör för att elever i länet på olika sätt ska få kunskap om världsarv och Hälsingegårdar.

– Det var mycket inspirerande att lyssna till Sven Skoog, världsarvspedagog och Melanie Platzgummer, antikvarie och världsarvskoordinator som båda är hemmahörande i Bollnäs. De gav oss flera exempel på hur arbetet som pågår ger elever möjlighet att upptäcka hälsingegårdarna och förståelse för den här delen av vår historia. Jag hoppas det kan ge ringar på vattnet och att fler uppmuntras till att använda vårt fina världsarv i undervisningen, säger landshövding Per Bill som också är rådets ordförande.

Världsarvsrådet träffas två gånger per år och har som uppgift att se till att Världsarvet Hälsingegårdar förvaltas väl. Ledamöter i rådet är alla världsarvsgårdar, Hälsinglands kommuner, Länsmuseet Gävleborg, Hälsinglands museum, Region Gävleborg och Länsstyrelsen Gävleborg.

Är du intresserad av mer detaljer kring förvaltningen av världsarvet Hälsingegårdar, ta gärna del av Förvaltningsplanen för 2020-2024 Länk till annan webbplats..

Dagens möte med världsarvsrådets genomfördes som skypemöte. Med handlingsplanen klar för de närmaste åren gör sig rådet redo att ta sig an nya möjligheter och utmaningar för att fortsätta förvalta vårt fina världsarv Hälsingegårdar på bästa sätt.

Kontakt