Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Lägesbild vecka 17 – Det är viktigt att vi fortsätter att agera klokt

- Smittskyddsläkaren pratar om att vi just nu är på en platå när det gäller utbredningen av coronaviruset i Gävleborgs län. Svaret på varför kan vara att vi gävleborgare varit bra på att lyssna på myndigheternas rekommendationer. Det viktiga nu är att vi fortsätter att agera klokt. Det säger landshövding Per Bill när han ger oss den senaste lägesbilden från länet.

På torsdagen deltog landshövdingen vid en pressträff i Sandviken där företaget Sandvik AB överlämnade en donation av skyddsutrustning till kommunen. Sandvikens kommun är inte den enda i länet som rapporterar brist på skyddsutrustning. I de lägesbilder som Länsstyrelsen Gävleborg hämtar in kontinuerligt lyfter flera kommuner ett behov av stöd i skyddsutrustningsfrågan. Landshövdingen har kontinuerliga avstämningsmöten med ett antal större företag i regionen, bristen på skyddsutrustning är en av de frågor som diskuteras i forumet och ett stort antal initiativ pågår.

– I kris är samverkan mellan offentliga aktörer och näringslivet viktigare än någonsin och länsstyrelsen har en viktig roll som samordnare och katalysator för goda initiativ. Vi ser mycket positivt på Sandviks initiativ och ser att det i förlängningen gynnar länets övriga kommuner i den samverkan som pågår i länet, säger landshövding Per Bill.

En annan utmaning som många kommuner lyfter är att få länsinvånarna att följa de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten och Smittskyddsenheten i Region Gävleborg satt.

– Det fantastiska vårvädret som anlänt inbjuder självklart till att besöka länets uteserveringar och träffa vänner i våra fina naturområden. Men det är otroligt viktigt att vi fortsätter att lyssna på myndigheterna. Det kommer andra tider, men just nu måste vi värna våra äldre och de som är i riskgrupper. För att göra det måste vi alla hjälpa till, unga som gamla, säger Per Bill.

Kommunerna ansvarar för att göra tillsyn på restauranger och kaféer för att se till att rekommendationerna om att hålla avstånd följs. Smittskyddsläkaren Signar Mäkitalo har, i de fall rekommendationerna inte följs, möjlighet att stänga verksamheter som inte åtgärdar påtalade brister.

– Det här är såklart inget smittskyddsläkaren vill göra. Vi måste alla därför ta ansvar och bidra till länets företagare, vare sig det är restaurang- och kaféägare eller butiksägare eller något annat, kan upprätthålla ordningen, säger Per Bill.

– Vi hoppas nu att den goda samverkan som vi redan sett flera prov på i länet, mellan kommuner, regionen och näringslivet fortsätter att utvecklas och bidra till att vi tillsammans kan minimera konsekvenserna av den här krisen, fortsätter Per Bill.

Aktuell lägesbild

Länsstyrelsen Gävleborg ansvarar för att skapa en samlad regional lägesbild med anledning av den pågående coronapandemin. I den senaste lägesbilden, som sammanställdes under slutet av veckan, kan man bland annat se att:

  • Aktörer inom vård- och omsorg rapporterar att påverkan är måttlig till betydande främst på grund av brist på skyddsutrustning. Folktandvården har betydande påverkan.
  • Primärvården har måttlig påverkan, slutenvården har betydande påverkan och intensivvården har ett allvarligt men stabilt läge.
  • Påverkan inom näringsliv främst inom besöksnäring, handel, restaurang och transportsektorn.
  • Indikationer på att rekommendationer för social distansering inte följs.
  • Kommunerna och regionen samarbetar aktivt för att köpa in och fördela skyddsutrustning.
 

Kontakt