Aktuella varningsmeddelanden i Gävleborgs länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nu lanseras Vattenarkivet

Foto: Mostphotos

Nu lanseras Vattenarkivet. Det är en efterlängtad tjänst som gör information om dikningsföretag och markavvattningsföretag tillgänglig digitalt. Efterfrågan på informationen förväntas inte minska då den är viktig och aktualiseras vid exempelvis översvämningskartering, miljöutredningar, infrastrukturplanering och vattenhushållning.

Syftet med ett gemensamt vattenarkiv
Inom vattenområdet finns det idag många äldre handlingar och kartor som fortfarande har rättskraft och dessa riskerar att slitas ut och därmed förlora viktig information om de inte digitaliseras. Flera länsstyrelser har därför under de senaste åren påbörjat arbetet med att skanna in och göra drygt 150 000 kartor/ritningar och 50 000 akter inom markavvattning tillgängliga digitalt i det nya Vattenarkivet. Det finns även planer på att i framtiden göra stora mängder kartor och ritningar inom täckdikningar tillgängliga i Vattenarkivet. Utöver vinningen med att minska slitaget på äldre handlingar är det också betydligt mer effektivt med digital hantering av denna informationen jämfört med manuell hantering.

Vattenarkivet ska förenkla både för länsstyrelserna men också för andra såsom företag, myndigheter, kommuner och enskilda (främst lantbrukare) som vill ta del av handlingarna.

Vattenarkivet kan vi även:

  • Effektivisera handläggningen.
  • Förbättra vår service och tillgänglighet.
  • Säkerställa långsiktigt bevarande av våra handlingar.
  • Ensa arbetssätt och tekniska lösningar.
  • Förenkla för infrastrukturprojekt.

Besök Vattenarkivet här Länk till annan webbplats.


Kontakt