Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Beslut om ändring av gräns för älgförvaltningsområden

Bild: Mostphotos

Länsstyrelsen Gävleborg har den 20 mars beslutat att ändra gränserna för älgförvaltningsområdena Ljusdal-Ramsjö, Ljusnan-Voxnan, Voxna, Söder Voxnan, Gruvberget, Ödmorden, Ljusne och Trödje i Gävleborgs län. Beslutet har fattats i samarbete med Länsstyrelserna i Dalarna och Jämtlands län och kommer träda i kraft 1 mars 2021.

Beslutet berör även älgförvaltningsområdena Noppikoski, Bjursås, Gimmen, Lumsheden i Dalarnas län och älgförvaltningsområdena Berg och Härjedalen i Jämtlands län.

Sedan det nya älgförvaltningssystemet införlivades 2012 har Länsstyrelsen uppmärksammat att det är svårt att uppskatta älgstammens storlek i många älgförvaltningsområden och älgskötselområden. En av anledningarna anges vara att gränserna för älgförvaltningsområdena inte följer naturliga barriärer, vilket gör att älgar lätt kan vandra mellan olika älgförvaltningsområden.

När länsstyrelsen gjorde en översyn i länet konstaterades att flera av de tidigare gränser som skapades 2012 var baserade på länsgränser och jaktlagsgränser. Länsstyrelsen bedömde att gränserna för en del älgförvaltningsområden behövde flyttas så att de skulle följa naturliga barriärer som regleras i Naturvårdsverkets föreskrifter.

Länsstyrelsen Gävleborg har efter samråd med en arbetsgrupp från länets viltförvaltningsdelegation, Länsstyrelserna i Dalarna och Jämtlands län tagit fram ett förslag som har skickats ut på remiss till berörda länsstyrelser, älgförvaltningsgrupper samt jägar- och markägarorganisationer.

De inkomna remissvaren innehöll både positiva och negativa reaktioner men även en del förslag på andra gränsdragningar. I vissa remissvar framkom att det finns en farhåga att den lokala förankringen i älgförvaltningen kommer hotas av de stora älgförvaltningsområdena. Länsstyrelsen anser att det är av stor vikt att samråd mellan berörd älgförvaltningsgrupp och älgjaktområde genomförs i den mängd som krävs för att bibehålla den lokala förankringen.

Länsstyrelsen har tagit hänsyn till inkomna förslag på gränser som anses bidra till en förbättrad älgförvaltning och att gränserna för älgförvaltningsområdena följer naturliga barriärer.

Beslutet kommer kungöras i länets post- och inrikes tidningar samt på länsstyrelsens hemsida.

Ta del av beslutet här nedanför.

 

Kontakt