Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Lägesbild vecka 16 – Tillsammans bidrar vi till ett bättre läge i länet

– Tack till alla er som genom förändrade vanor och omtanke för oss alla hjälper till att minska smittspridningen av coronaviruset i Gävleborgs län. Den samlade regionala lägesbilden visar att flera av de åtgärder som vidtagits i landet och länet ser ut att ha gett effekt, säger landshövding Per Bill.

Länsstyrelsen Gävleborg ansvarar för att skapa en samlad regional lägesbild med anledning av den pågående coronapandemin. I den senaste lägesbilden, som sammanställdes under slutet av veckan kan man bland annat se att:

 • Länets aktörer rapporterar att påverkan på de flesta verksamheter är begränsad, inom vissa verksamheter är dock påverkansgraden större.
 • Aktörer inom vård- och omsorg rapporterar att påverkan är måttlig till betydande. Påverkan beror främst på brist på skyddsutrustning.
 • Det är ett fortsatt ansträngt läge inom slutenvården med betydande påverkansgrad. Intensivvården har särskilt ansträngt läge med allvarlig påverkansgrad.
 • Påverkan inom näringsliv, främst inom besöksnäring, handel, restaurang och transportsektorn.
 • Polisen rapporterar att antalet anmälningar om brott minskat.

Försiktigt optimistisk

Johan Höglund är nytillträdd försvarsdirektör på Länsstyrelsen Gävleborg. Han är försiktigt optimistisk.

– Flera av länets kommuner rapporterar att de fått leveranser av skyddsutrustning under den gångna veckan. Det gör att läget i det korta perspektivet upplevs som säkrat, det är en positiv utveckling vi sett som är en skillnad mot för hur det såg ut för bara en vecka sedan, säger han.

Region Gävleborg rapporterar också att även om påverkan på vården är betydande och i vissa fall ansträngd så är läget relativt gott.

– Man har utökat antalet IVA-platser i länet och har en god beredskap. Regionen har jobbat aktivt med att förbereda sig sedan årsskiftet, säger Per Bill.

Region Gävleborg lyfter även fram att kommunerna gjort ett väldigt bra jobb med att isolera och avgränsa drabbade personer på bland annat äldreboenden och att smittspridningen bedöms ha begränsats tack vare det.

– Vi har en tuff tid framför oss och måste vara beredda på en långvarig påverkan, men om vi alla drar vårt strå till stacken kan vi påverka utvecklingen. Lyssna på Folkhälsomyndighetens rekommendationer, fortsätt vända er till kvalitetssäkrade informationskällor som exempelvis krisinformation.se och ta hand om era äldre bekanta. Ring dem, hjälp till att handla och göra andra ärenden åt dem och ta det här på allvar, säger Per Bill.

Myndigheternas rekommendationer:

 • Avstå från icke nödvändiga resor.
 • Håll avstånd till andra människor ute i samhället, på restauranger, gym och butiker.
 • Stanna hemma om du är sjuk, även om du bara har lindriga symtom.
 • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten.
 • Undvik att röra vid ögon, näsa och mun.
 • Undvik fysiska kontakter om du är över 70 år.
 • Hosta och nys i armvecket.

Tät samverkan för nya lösningar

Länsstyrelsen Gävleborg fortsätter att ha en tät samverkan med regionen, kommunerna och andra aktörer. Under veckan har stort fokus lagts på att hitta sätt att samverka kring inköp av skyddsutrustning, det arbetet fortsätter.

– Kommunerna arbetar aktivt tillsammans med oss och regionen för att hitta samverkansformer för att hjälpas åt att lösa frågorna tillsammans. Det finns en positiv ansats från alla parter i det här, säger Johan Höglund.

Länsstyrelsen tittar också på hur myndigheten på olika sätt kan underlätta för näringslivet.

– Vi har återkommande telefonmöten med representanter från näringsliv, intresseorganisationer och regering och riksdag och söker ständigt olika lösningar inom ramen för våra uppdrag och mandat. Det finns en stor vilja att bidra för att länet ska stå starkt även efter den här krisen, säger Per Bill.

Uppdaterad statistik gällande covid-19 i Gävleborg finns på Region Gävleborgs hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Kontakt