Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Landets länsstyrelser uppnår ett viktigt mål för djurskyddskontroller

Foto: Mostphotos

Länsstyrelsernas kontrollverksamhet på djurskyddsområdet ökade 2019. Det visar Jordbruksverkets årliga redovisning om länsstyrelsernas offentliga djurskyddskontroll.

Ett av målen är att genomföra minst lika många planerade normalkontroller som kontroller av anmälningsärenden. Detta mål nåddes under 2019 i Gävleborg och i landet som helhet vilket är en tydlig förbättring sedan 2018. I Gävleborgs län nåddes även det nationella målet om att kontrollera minst 10 procent av länets lantbruk i den planerade kontrollen. Kontrollbesök gjordes på 12,5 procent av lantbruken i länet.

Under 2019 genomfördes omkring 22 100 kontrollinsatser i landet. Detta är en ökning med 4 procent jämfört med 2018. Antalet årsarbetskrafter ökade med 1,3 procent till 220.

Kontrollinsatserna under 2019 bestod av cirka:

  • 10 200 fysiska kontroller.
  • 10 100 kontrollinsatser i form av administrativ handläggning från kontoret utifrån en prioritering om att det är lämpligt.
  • 1 800 tillståndsprövningar och besiktningar av transporter.

Kontakt