Risk för vattenbrist i Gävleborgs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Lägesbild vecka 15 – Kraften finns i Gävleborg – jag önskar er alla en riktig fin påsk!

Per Bill, foto: Stefan Estassy

Länsstyrelsen Gävleborg fortsätter att ha en tät samverkan med länets kommuner och regionen. Vi har en god överblick av läget i länet genom de lägesbilder kommunerna och regionen lämnar till oss.

Den samlade bilden är fortfarande att påverkan på de flesta verksamheter i länet är begränsad. Det är inom vård- och omsorg som påverkansgraden är större, den går där från betydande till allvarlig, det motsvarar 3-4 på den 5-gradiga skalan.

Som ni säkert sett i media har antalet smittade som behöver sjukhusvård ökat, men Region Gävleborg står väl rustade och har bland annat utökat antalet IVA-platser. Det bästa vi i länet kan göra är att lyssna på smittskyddsläkaren och följa de råd som ges till oss länsinvånare.

Antalet företag som tagit till åtgärder som permitteringar och varsel ökar, men det finns en god samverkan mellan ansvariga myndigheter och det uppstår också rekryteringsbehov i vissa branscher. Arbetsförmedlingen i länet jobbar intensivt för att matcha tillgänglig arbetskraft med arbetsgivarnas behov. Störst påverkan ser vi på besöksnäring, handel, restaurang och transportsektorn.

Det rapporteras också mycket i media om brist på skyddsutrustning, men det är viktigt att nyansera den bilden, handlar det om att det saknas utrustning just nu, eller handlar det om att lagren är små? Här är det otroligt viktigt att vi hjälps åt att förmedla en korrekt bild.

Det är också viktigt att lyfta att Sverige står väl rustat för det vi har framför oss kommande tid. Vi har haft tid att vidta åtgärder för att höja samhällets förmåga att begränsa smittspridningen. Det finns en god förmåga att hantera den här situationen även om den förvärras.

I länet ser vi också att sjukskrivningstalen har stabiliserats och att det är ett fortsatt lågt resande inom kollektivtrafiken, det kan vara tecken på att länsinvånarna tar myndigheternas rekommendationer på allvar och stannar hemma vid sjukdomssymtom.

Att följa rekommendationerna är det bästa vi kan göra. Jag upprepar några av dem här:

  • Tvätta händerna
  • Stanna hemma om du har symtom på sjukdom
  • Undvik resor och trängsel
  • Håll avstånd till dina medmänniskor
  • Ha gärna kontakt med nära och kära, självklart även de som är äldre än 70 år, men ha det digitalt eller ses utomhus med avstånd
  • vänd er till krisinformation.se och Folkhälsomyndigheten för de senaste rekommendationerna

Avslutningsvis vill jag lyfta den enorma kraft som finns i länet. Bryggerier och brännerier ställer om och gör handsprit och desinfektionsmedel, industrier ställer om och gör skyddsutrustning, privatpersoner använder 3D-skrivare för att göra visir. Exemplen är många på goda krafter. Tillsammans är vi starka!

Nu är det viktigt att vi alla fortsätter att hjälpas åt och inte minst stötta våra lokala företagare. Fortsätt shoppa och köpa mat från våra restauranger, men gör det på ett säkert sätt.

Och kom ihåg – stanna hemma i påsk! Det vi gör nu kan påverka människors liv och hälsa i allra högsta grad. Vi har alla ett ansvar för att göra vad vi kan för att begränsa smittspridningen.

Kontakt