Aktuella varningsmeddelanden i Gävleborgs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Beslut om skyddsjakt efter skarv i Söderhamns skärgård

Foto: Mostphotos

Länsstyrelsen har beviljat skyddsjakt efter 1000 skarvar i Söderhamns skärgård från och med den 1 april till och med 1 november 2020.

Söderhamns kommun, Norrala Östra viltvårdsområde, Skärså fiskarförening, Söderhamn-Norrala viltvårdsområde, Ljusne sportfiskeklubb samt Stora Enso Skog AB har inkommit med varsin ansökan om skyddsjakt efter skarv längs Söderhamns kommuns kuststräcka. Skyddsjakten ska ske enligt samma villkor men varje sökande är ansvarig för varsitt jaktområde.

I ansökningarna beskrivs att det stora antalet skarv som häckar i kommunen utgör en omfattande predation på fisk i området, då det enligt inventeringen som utfördes 2019 fanns ca 10 475 skarvar i Söderhamns skärgård. Det beskrivs även att flera havsvikar och större vattendrag längst Söderhamns kust är viktiga lek och rekryteringsområden för olika fiskarter. I området har det investerats medel både på kommunal, statlig och EU-nivå för att gynna fiskpopulationerna. Skarvens predation i området anses utgöra en risk för omfattande negativ påverkan av fiskbestånden.

Under 2020 har Länsstyrelsen Gävleborg även beviljat störningsåtgärder mot skarv i Skärså, dnr 1482-2020 samt vid ett antal öar utanför Sandarne i Söderhamns kommun, dnr 997-2020 för att förhindra allvarlig skada på fisk.

Länsstyrelsen anser att en skyddsjakt efter 1000 individer i Söderhamns skärgård inte försvårar populationens gynnsam bevarande status på lokal, regional eller nationell nivå.

I länsstyrelsens regionala förvaltningsplan för skarv finns ett antal vattendrag och sjöar uppräknade med sårbara fiskpopulationer och som är känsliga områden avseende fisk. Flera av dessa områden ligger inom Söderhamns kust och skärgård. Länsstyrelsen anser att skyddsjakt efter skarv ska beviljas för att förhindra allvarlig skada på de känsliga fiskpopulationerna.

 

Kontakt