Aktuella varningsmeddelanden i Gävleborgs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

”Alla har vi samma mål” – landshövdingen om det pågående arbetet runt coronapandemin

Per Bill, foto: Stefan Estassy

Det är ett allvarligt läge och viktigare än någonsin att vi agerar tillsammans för länets bästa. Jag är övertygad om att med den samlade kompetens och klokskap som finns i Gävleborgs län kommer vi att hantera den här krisen på ett bra sätt.

Länsstyrelsen har under en pågående samhällsstörning, som den här pandemin, ett ansvar att samordna stat, region och kommuner. I praktiken innebär det här att vi är länken mellan länet och regeringen.

Vi begär regelbundet in uppdaterade lägesrapporter från länets kommuner och Region Gävleborg. Vi har också regionala samverkanskonferensen där vi snabbt kan lyfta olika behov och utmaningar som finns i länet för att hitta effektiva sätt att samverka och hjälpa varandra. Jag har också en aktiv dialog med de stora företagen i länet, myndighetschefer och länets riksdagsledamöter. Alla har vi samma mål – att skapa så bra förutsättningar som möjligt för länets fortsatta utveckling.

I nuläget begränsar den här pandemin livet för många, vi måste bryta våra invanda mönster och hitta nya vanor att umgås med familj, vänner och kollegor. Det här skapar i sin tur konsekvenser för våra entreprenörer och länets näringsliv. Regeringen har tagit flera viktiga beslut för att begränsa de ekonomiska följderna för enskilda individer men också för företagen. Även vi på Länsstyrelsen Gävleborg har tagit beslut om förändrade rutiner för att göra vad vi kan för att underlätta för länets företagare som har ärenden hos oss. Mer om det, och annat som rör vårt arbete med anledning av spridningen av covid-19 kan ni läsa på vår hemsida.

För mig som landshövding och för oss på Länsstyrelsen Gävleborg är det oerhört viktigt att våra länsinvånare får uppdaterad och kvalitetssäkrad information.

Idag, tisdag, har vi sammanställt och skickat vidare den senaste lägesbilden för länet till regeringen. I den går att se bland annat:

 • Länsstyrelsens samlade bedömning är att påverkan på verksamheter i länet går från ingen till måttlig.
 • När det gäller vården är länsstyrelsens bedömning att påverkan är betydande, detta beror framför allt på att det i vissa kommuner råder brist på skyddsutrustning och i viss mån personal
 • Förutom ett samverkansbehov när det gäller skyddsutrustning finns det också behov av samverkan när det gäller kommunikation. Framför allt handlar det om att nå ut med information på fler språk än svenska.
 • Flera kommuner har startat samverkan med frivilligorganisationer eller skapat förutsättningar för att komma igång med det arbetet.
 • Alla aktörer arbetar kraftfullt med att begränsa skadeverkningarna av pandemin.

Som landshövding vill jag lyfta fram vikten av att följa ansvariga myndigheters rekommendationer. Följ Folkhälsomyndighetens råd:

 • Stanna hemma om du är sjuk
 • Tvätta händerna ofta och noga
 • Hosta och nys i armvecket eller ett papper som du slänger
 • Undvik resor om de inte är absolut nödvändiga
 • Håll avstånd till andra
 • Hjälp våra personer över 70 år att begränsa sina nära kontakter

Och sist men inte minst – har du möjlighet att stötta det lokala näringslivet genom att kanske köpa med fredagsmiddagen hem, eller handla den där varan som du länge funderat på, gör det. När den här krisen är över kommer vi vilja ha vårt Gävleborg som det såg ut innan och då måste vi alla agera nu. Tillsammans är vi starka!

Kontakt