Aktuella varningsmeddelanden i Gävleborgs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Rapport från inventering av Gävleborgs kust

Bild på växter såsom borstnate och korsandmat på cirka 1 meters djup.

Foto: Anna Engdahl. Borstnate och korsandmat på ca 1 m djup. I korsandmaten fanns ofta rikligt med snäckor.

Under sommaren 2019 genomfördes en inventering av 26 grunda havsvikar längs kusten i Gävleborgs län. 23 vikar av 26 har höga naturvärden, med kransalgsängar och fina livsmiljöer som till exempel barnkamrar åt många fiskarter.

Nästan alla vikar med höga naturvärden visar också hög risk för störning. Det innebär att det är viktigt att minimera mänsklig påverkan i dessa områden för att bland annat bevara dess artrikedom.

Nu finns rapporten om Naturvärden i 26 havsvikar längs Gävleborgskusten att läsa på vår webbplats.

Kontakt