Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Information till företagare med anledning av coronaviruset

Foto: Mostphotos

Foto: Mostphotos

Här hittar du länkar och samlad information med anledning av coronapandemin som kan vara bra att känna till för dig som företagare.

Länsstyrelsens roll och arbete

Länsstyrelsen Gävleborg är en beredskapsmyndighet och ansvarar bland annat för att ta fram samlade lägesbilder för länet och att leda samverkan med Regionen, näringslivet och andra statliga myndigheter och aktörer.

Många företagare kommer i kontakt med länsstyrelsen i sin verksamhetsutövning. Situationen kring coronapandemin innebär påfrestningar för många företag i Gävleborgs län. För att underlätta för företagen har landshövdingen beslutat att vidta följande tillfälliga åtgärder:

  • Pröva möjligheten för företag att avvakta med avgifter för tillstånd och tillsyn. Om du önskar avvakta med en avgift som ska betalas in till länsstyrelsen, kontakta din handläggare eller ring länsstyrelsens växel, telefon 010-225 10 00. Du kan också skicka e-post till gavleborg@lansstyrelsen.se

  • Skjuta upp tillsynsbesök och kontroller som inte är nödvändiga samt ta hänsyn till smittspridning och riskgrupper. Vissa tillsynsbesök kan vara helt rimliga att skjuta på emedan andra är mer tidskritiska. Kontakta din handläggare på länsstyrelsen om du har ett tillsynsbesök inbokat som du önskar skjuta på. Vår strävan är dock, liksom i all myndighetsutövning, att uppfylla förvaltningslagens krav på serviceskyldighet och att vara så tillmötesgående mot verksamhetsutövare som lag och förordning tillåter.

  • Informera företag om möjligheten att söka anstånd om förlängd tid att lämna in miljörapporter med fyra veckor. Om du önskar söka anstånd, kontakta din ordinarie handläggare eller skicka e-post till gavleborg@lansstyrelsen.se

  • Snabbare betalning från länsstyrelsen till leverantörer och dialog med leverantörer om betalningar. Länsstyrelsen Gävleborg betalar attesterade fakturorna omgående och väntar inte till förfallodagen. Vid frågor kan du kontakta oss via gavleborg@lansstyrelsen.se

  • Säkerställa tydlig och tillgänglig information till företag.

  • Föra en kontinuerlig dialog med företag och näringslivets aktörer om ytterligare åtgärder för att underlätta för företag.

Kontakt

Länsstyrelsen Gävleborg

801 70 Gävle