Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Beslut om utvidgning av naturreservat - Änga-Tjännåsen

Länsstyrelsen har med stöd av 7 kap 4 § miljöbalken den 20 mars 2020 beslutat om utvidgning av Änga-Tjännåsens naturreservat i Hudiksvalls kommun.

Naturreservatet omfattar 387 hektar (varav utvidgningen utgör 7 hektar) och är beläget cirka 4 km nordväst om Enånger.

Beslutet med kartor finns tillgängligt hos Länsstyrelsen Gävleborg, telefon 010-225 10 00 (dnr 3579-2017). Det finns även på Länsstyrelsens hemsida: https://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/om-oss/nyheter-och-press/nyheter.html.

Kontakt