Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ändrade öppettider i receptionen

Från och med onsdag 25 mars kommer vi att begränsa öppettiderna i receptionen till 9.00 – 12.00

Detta är en direkt konsekvens av omprioriteringar av resurser med anledning av coronapandemin där Länsstyrelsen Gävleborg har ett uppdrag att samordna länet krisledningsarbete.

Entrén är öppen som vanligt för leveranser etcetera.

Kontakt