Risk för vattenbrist i Gävleborgs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsens verksamhet påverkas av covid-19

Länsstyrelsen Gävleborg har en bärande roll i länets samordning för att möta de utmaningar som smittspridningen av det nya coronaviruset ger. Med anledning av det tvingas myndigheten prioritera i uppdrag. Vi hoppas att allmänheten, företag, organisationer och andra aktörer har förståelse för att våra handläggningstider just nu kan bli förlängda.

Länsstyrelserna bedriver ett aktivt krisarbete runtom i landet för att hantera spridningen av covid-19. Arbetet består bland annat i att samordna stat, regionerna och kommunerna ifråga om smittskyddsaspekter, men också att säkerställa att viktiga samhällsfunktioner bibehålls i landet.

Länsstyrelsen Gävleborg har i sina riktlinjer för myndighetens verksamhet i fall av en eventuell pandemi identifierat en prioriteringsordning av myndighetens uppdrag. Att säkerställa en fungerande länsledning och krisledningsorganisation är högst prioriterat.

– I det här läget får vi prioritera hårt i våra uppdrag. Självklart säkerställer vi att vi följer gällande lagar och förordningar, men vår handläggningstid kan i vissa avseenden bli förlängd. Fokus för oss på länsstyrelsen nu är skapa förutsättningar i länet för en långsiktig hantering där fokus ligger på att samhällsviktiga funktioner ska bibehållas, säger landshövding Per Bill.

För att bidra till att minimera smittspridning i samhället har Länsstyrelsen Gävleborg tagit beslut att ställa in vissa planerade aktiviteter och minska antalet tjänsteresor och fysiska möten. Vi har också begränsat öppettiderna i receptionen till vardagar 9–12.

– Det här gör vi för att skapa en större flexibilitet där vi kan omfördela resurser inom myndigheten. Genom de här åtgärderna skapar vi förutsättningar för en långsiktigt hållbar planering där personal som vanligtvis har andra arbetsuppgifter i stället arbetar i länsstyrelsen krisledningsstab, säger landshövdingen Per Bill.

Kontakt