Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Beslut om nytt naturreservat - Skansberget

Länsstyrelsen har med stöd av 7 kap 4 § miljöbalken den 16 mars 2020 beslutat om bildande av Skansbergets naturreservat i Ljusdals kommun. Naturreservatet omfattar 20 hektar och är beläget 1,5 km SO om Kårböle.

Beslutet med föreskrifter och kartor finns tillgängligt hos Länsstyrelsen Gävleborg, telefon 010-225 10 00 (dnr 6982-2017). Det finns även på Länsstyrelsens hemsida: https://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/om-oss/nyheter-och-press/nyheter.html.

Kontakt