Risk för vattenbrist i Gävleborgs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Änga-Tjännåsens naturreservat blir större

Gammal tallåga i den nya delen av Änga-Tjännåsens naturreservat. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Länsstyrelsen har idag den 20 mars beslutat att utvidga Änga-Tjännåsens naturreservat. Området ligger cirka 4 km nordväst om Enånger i Hudiksvalls kommun.

Änga-Tjännåsens naturreservat bildades 2015. Nu utvidgas naturreservatet med 7 hektar och blir då sammanlagt 387 hektar stort.

Naturreservatet består av ett bergsmassiv med gammal barrskog med höga naturvärden. Här finns också vidsträckta klapperstensfält, hällmarker och bergstoppar som bjuder på utsikt över den flikiga kusten och havet. För besökaren finns markerade stigar att vandra på. Delen som nu läggs till naturreservatet består av brandpräglad, naturskogsartad barrblandskog med tallar på upp emot 200-250 år.

Beslut och skötselplan, Änga-Tjännåsens naturreservat Pdf, 1.7 MB.

Kontakt