Aktuella varningsmeddelanden i Gävleborgs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Regeringen uppmanar till distansstudier

Från och med den 18 mars rekommenderar regeringen alla gymnasier, vuxenutbildningar, högskolor och universitet att införa distansutbildning. Folkhälsomyndigheten gör fortfarande bedömningen att grundskolor och förskolor inte ska stängas i nuläget.

Under dagens pressträff med statsminister Stefan Löfven, utbildningsminister Anna Ekström, ministern för högre utbildning och forskning Matilda Ernkrans, samt generaldirektören för Folkhälsomyndigheten Johan Carlson uppmanas gymnasieelever, elever vid vuxenutbildningar och universitetsstudenter att studera på distans från och med imorgon. Rekommendationen syftar till att bromsa takten i spridningen av covid-19 i samhället, och att därmed avlasta sjukvården och skydda de mest sårbara från att smittas.

- Det här är inte ett extra lov. Det här är skola. Vi vill att man sitter hemma och pluggar. Man ska inte vara ute och festa eller bete sig på ett sådant sätt att det bidrar till smittspridning, utan man ska ta sitt ansvar och sitta hemma och plugga, säger utbildningsminister Anna Ekström.

Samtidigt utesluts inte att samtliga skolor, inklusive grundskola och förskola, kan komma att stängas. Men detta är inte aktuellt i dagsläget. Regeringen utreder nu en ny lag för att säkerställa att föräldrar med samhällsviktiga funktioner ska kunna fortsätta jobba om grundskolorna stängs.

De studenter som beviljats studiemedel kommer fortsatt att få det. All undervisning ska, i den mån det är möjligt, fortsätta fast på distans.

– Så länge undervisning bedrivs, även på distans, kommer studiemedel betalas ut. Regeringen kommer att lägga fram ett förslag, som jag bedömer har ett brett stöd i riksdagen, som möjliggör att besluta att studerande vid högskola, yrkeshögskola och vuxenutbildning vid extraordinära händelser ska få behålla studiemedel för den period som de beviljats, försäkrar ministern för högre utbildning och forskning, Matilda Ernkrans.

Folkhälsomyndighetens grundhållning är att symtomfria personer, som inte tillhör riskgrupperna, ska kunna fortsätta med sina normala sysslor. Samtidigt finns nu ett antal åtgärder på plats som bidrar till att minska spridningen. Det gäller bland annat den inskränkning av offentliga sammankomster som regeringen har fattat beslut om, men också framtagen information till skolor, evenemangsarrangörer, resenärer och allmänheten.

– Det mantra som vi vill upprepa är att stanna hemma när du är sjuk, även med milda symtom, samt att ha en god handhygien, säger Johan Carlson generaldirektör på Folkhälsomyndigheten.

Kontakt