Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Information om coronaviruset

Foto: Mostphotos

För att minska smittspridningen är det viktigt att allmänheten följer Folkhälsomyndighetens och Region Gävleborgs rekommendationer. Besök inte vårdcentral eller akutmottagning om du misstänker att du är sjuk.

 

Uppdaterad 2020-11-13

Information till dig som misstänker att du är sjuk

Alla med symtom, även lindriga, uppmanas nu att avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta. Dessa symtom är feber och hosta, andningsbesvär, snuva, halsont, huvudvärk, illamående, muskel- och ledvärk. En person som insjuknar i covid-19 behöver inte uppvisa samtliga symtom. De flesta får lindriga besvär som går över av sig själva med egenvård i hemmet. En del blir allvarligt sjuka med exempelvis svårigheter att andas och lunginflammation.

Läget innebär att det är viktigt att var och en med symtom, även milda begränsar sociala kontakter där smitta riskerar att överföras. Det gäller både i arbetslivet och i privatlivet och kan bidra till att minska spridningens omfattning.

Särskilt viktigt är att de som arbetar inom äldreomsorg och vård av äldre inte går till jobbet om de får symtom på luftvägsinfektion. Att undvika onödiga besök skyddar de mest sårbara.

Riskbedömningen är gjord utifrån den nuvarande situationen i Sverige och världen. Den är inte en prognos inför framtiden utan en bedömning över läget just nu.

 • Om du får svåra luftvägssymtom som hosta, andningssvårigheter eller hög feber så du inte klarar egenvård i hemmet – ring 1177 Vårdguiden (telefonnummer 1177) för sjukvårdsupplysning.. Det är viktigt att du inte besöker en hälsocentral eller akutmottagning då du kan riskera att smitta andra.

Håll avstånd och ta personligt ansvar

Alla verksamheter i Sverige är skyldiga att, utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer, vidta åtgärder för att minska risken för smittspridning. Det kan vara att informera allmänheten, undvika att flera personer samlas, markera avstånd i exempelvis köer och erbjuda möjlighet till handtvätt med tvål och vatten.

 • Butiker, köpcentrum och gallerior bör begränsa antalet kunder som vistas i lokalen samtidigt. De bör också ta fram alternativa lösningar till kassaköer eller anvisa hur långt kunderna kan stå mellan varandra.
 • Idrottsföreningar bör om möjligt hålla träningar och andra idrottsaktiviteter utomhus, skjuta upp matcher, träningsmatcher, tävlingar och cuper och begränsa antalet åskådare.
 • Ideella föreningar bör om möjligt skjuta upp årsmöten och likande, om mötet kräver att deltagarna träffas på samma plats.
 • Arbetsgivare bör se till att personal och besökare håller avstånd, att anställda arbetar hemifrån och undviker onödiga resor om det är möjligt.
 • I kollektivtrafik och allmänna färdmedel bör antalet resenärer begränsas, och antalet turer anpassas så att trängsel kan undvikas.

Allmänt förebyggande åtgärder för att förhindra smittspridning

 • Stanna hemma om du känner dig sjuk, även om det bara är lindrigt.
 • Kom ihåg att hosta och nys i armvecket.
 • Tvätta händerna med tvål och vatten ofta. Helst före måltider, när du besökt allmänna platser och efter toalettbesök.

Information till föräldrar, barn och äldre

I tider av kris förstärks den ojämlikhet som redan finns i samhället då redan utsatta grupper drabbas värst. Coronaviruset påverkar allas vår vardag, barn som vuxna. De dagliga rutinerna förändras och de fysiska och sociala kontakterna minskar. En ökad isolering kan leda till särskild utsatthet och att människors rättigheter riskerar att kränkas.

Länsstyrelsen Gävleborg erbjuder ett material riktat till medborgarna som kan användas och anpassas av länets kommuner och andra aktörer utifrån lokala behov.

Resor

Utrikesdepartementet har fattat beslut om att förlänga avrådan från icke-nödvändiga resor till alla länder utanför EU/EES/Schengenområdet samt Storbritannien till och med den 31 januari 2021.

Läs mer på Utrikesdepartementets webbplats Länk till annan webbplats..

Begränsad möjlighet att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

Med anledning av Covid-19 finns restriktioner för att begränsa möjligheten till allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Läs mer på polisens webbplats. Länk till annan webbplats.

Folkhälsomyndigheten har tagit fram information och underlag till arrangörer av evenemang. Bland annat finns en checklista med saker att tänka på för att minska risken att covid-19 Länk till annan webbplats. sprids.

Information till dig som är företagare

På verksamt.se har Tillväxtverket samlat information från myndigheter om det nya coronaviruset och covid- 19, som är viktig för dig som företagare att känna till.

Läs mer hos verksamhet.se Länk till annan webbplats.

Nu har ansökan för omsättningsstöd till enskild näringsidkare som drabbats ekonomiskt av coronapandemin öppnat. Ansökningsperioden pågår fram till 31 januari 2021.

Läs mer på Länsstyrelsens webbplats.

Ansvariga myndigheters information

Vid större händelser finns det risk att ryktesspridning uppstår. Tänk källkritiskt och vänd dig till ansvariga myndigheter för bekräftad och säkerställd information. Här har vi samlat länkar till ansvariga myndigheter.

Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten är nationellt ansvarig för frågor som rör smittskydd. På deras webbplats finns information om viruset och smittspridning samt en lista med frågor och svar som uppdateras regelbundet.

Frågor och svar om covid-19 (Folkhälsomyndigheten) Länk till annan webbplats.

113 13

Har du allmänna frågor om viruset, ring nationella informationsnumret.

113 13 Länk till annan webbplats.

Region Gävleborg

Region Gävleborg ansvarar för smittskyddet på regional nivå och för hälso- och sjukvård i länet.

Region Gävleborgs informationssida Länk till annan webbplats.

Region Gävleborgs digitala coronamottagning Länk till annan webbplats.

Vårdguiden

Information om coronaviruset och om symptom på sjukdomen samt vart du vänder dig vid symptom.

Vårdguiden 1177.se Länk till annan webbplats.

Utrikesdepartementet

Reseinformation med anledning av coronaviruset.

UD:s reseinformation (Regeringskansliet) Länk till annan webbplats.

Förbud om offentliga tillställningar

Regeringen har beslutat om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar över 500 deltagare

Läs mer hos:

Regeringen Länk till annan webbplats.

Polismyndigheten Länk till annan webbplats.

Krisinformation.se

Här finns samlad information och länkar till ansvariga myndigheter. Webbplatsen Krisinformation.se drivs av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Myndigheterna om covid-19 (Krisinformation.se) Länk till annan webbplats.

Teckenspråkstolkad och lättläst information

Här samlar vi information om sjukdomen covid-19 och coronaviruset riktat till offentliga verksamheter och till personer med funktionsnedsättning.

Teckenspråkstolkad information om covid-19 (Krisinformation.se) Länk till annan webbplats.

Myndigheten för delaktighet Länk till annan webbplats.

Nyheter på andra språk | News in other languages

Sveriges Radio Länk till annan webbplats.

Information in english

For information from responsible authorities about the virus, spread of infection and handling of the outbreak, visit the following websites:

Questions and answers, (FAQ) about COVID-19 (Public Health Agency of Sweden) Länk till annan webbplats.

Official information on the novel corona virus (Krisinformation.se) Länk till annan webbplats.

European Center for Disease Prevention and Control (European Centre for Disease Prevention and Control, EU) Länk till annan webbplats.

Information in other languages

At Folkhälsomyndighetens webpage you can find information about corona i other languages.

Information about corona in other languages (Folkhälsomyndigheten) Länk till annan webbplats.

Nyheter om nya coronaviruset på flera språk, Sveriges Radio Länk till annan webbplats.

Informationsfilmer om Coronaviruset på flera språk på informationsverige.se Länk till annan webbplats.

The County Administrative Board of Skånes department for social and health communication has produced information and videos on how to protect yourself and others from spreading coronavirus (Covid-19).

Samlade Regeringsbeslut

 • Regeringen beslutade 22 oktober 2020 om ett nytt undantag i förbudsförordningen. Beslutet gör allmänna sammankomster och offentliga tillställningar möjliga, under förutsättning att högst 300 sittande personer deltar.
 • Regeringen tog den 15 september beslutat om att ta bort det tillfälliga besöksförbudet på äldreboenden.
 • Staten kommer att kompensera kommuner och regioner för extraordinära åtgärder och merkostnader inom hälso- och sjukvården och omsorgen kopplade till coronaviruset.
 • För att minska smittspridningen i samhället slopas karensavdraget mellan 11 mars och 31 maj genom att staten betalar ut sjukpenning för första dagen i sjukfallet.
 • Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Läkemedelsverket får ytterligare resurser.
 • Resurserna ökas för den s.k. smittbärarpenningen då antalet individer som har rätt till denna ersättning antas komma att öka.
 • Staten tar tillfälligt över sjuklöneansvaret i två månader.
 • Likviditetsförstärkning ges via skattekontot för moms, arbetsgivaravgifter och anställdas preliminärskatt från 1 januari.
 • Korttidspermittering införs från och med den 16 mars.
 • Utöver regeringens åtgärder har Riksbanken meddelat att de lånar ut upp till 500 miljarder kronor till företagen via bankerna för att säkerställa kreditförsörjningen. Finansinspektionen har meddelat att de sänker den kontracykliska kapitalbufferten till noll för att värna en väl fungerande kreditförsörjning.

Regeringen Länk till annan webbplats.

Det här gör länsstyrelsen

Länsstyrelsen Gävleborg följer händelsen via sin krisledningsstab och har inom den samverkansformen avstämningar med Region Gävleborg som i sin tur samverkar med Folkhälsomyndigheten. Länsstyrelsen deltar också i MSB:S nationella operativa och kommunikativasamordning. Region Gävleborg förbereder sig för att kunna agera effektivt mot spridningen av det nya coronaviruset.

Alla berörda enheter inom regionen har fått instruktioner för hur de ska hantera misstänkta fall av det nya coronaviruset. Smittskyddsenheten vid Region Gävleborg följer kontinuerligt utvecklingen och rekommendationer från de nationella och internationella organisationer som ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control), Folkhälsomyndigheten och WHO (World Health Organization).

Kontakt