Publiceringsdatum: 16 mars 2020

Senast uppdaterad: tisdag 23 juni, 14.00

Information om coronaviruset

Foto: Mostphotos

För att minska smittspridningen är det viktigt att allmänheten följer Folkhälsomyndighetens och Region Gävleborgs rekommendationer. Besök inte vårdcentral eller akutmottagning om du misstänker att du är sjuk.

Information till dig som misstänker att du är sjuk

Alla med symtom, även lindriga, uppmanas nu att avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta. Dessa symtom är feber och hosta, andningsbesvär, snuva, halsont, huvudvärk, illamående, muskel- och ledvärk. En person som insjuknar i covid-19 behöver inte uppvisa samtliga symtom. De flesta får lindriga besvär som går över av sig själva med egenvård i hemmet. En del blir allvarligt sjuka med exempelvis svårigheter att andas och lunginflammation.

Läget innebär att det är viktigt att var och en med symtom, även milda begränsar sociala kontakter där smitta riskerar att överföras. Det gäller både i arbetslivet och i privatlivet och kan bidra till att minska spridningens omfattning.

Särskilt viktigt är att de som arbetar inom äldreomsorg och vård av äldre inte går till jobbet om de får symtom på luftvägsinfektion. Att undvika onödiga besök skyddar de mest sårbara.

Riskbedömningen är gjord utifrån den nuvarande situationen i Sverige och världen. Den är inte en prognos inför framtiden utan en bedömning över läget just nu.

 • Om du får svåra luftvägssymtom som hosta, andningssvårigheter eller hög feber så du inte klarar egenvård i hemmet – ring 1177 Vårdguiden (telefonnummer 1177) för sjukvårdsupplysning. Det är viktigt att du inte besöker en hälsocentral eller akutmottagning då du kan riskera att smitta andra.

Håll avstånd och ta personligt ansvar

Alla verksamheter i Sverige är skyldiga att, utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer, vidta åtgärder för att minska risken för smittspridning. Det kan vara att informera allmänheten, undvika att flera personer samlas, markera avstånd i exempelvis köer och erbjuda möjlighet till handtvätt med tvål och vatten.

 • Butiker, köpcentrum och gallerior bör begränsa antalet kunder som vistas i lokalen samtidigt. De bör också ta fram alternativa lösningar till kassaköer eller anvisa hur långt kunderna kan stå mellan varandra.
 • Idrottsföreningar bör om möjligt hålla träningar och andra idrottsaktiviteter utomhus, skjuta upp matcher, träningsmatcher, tävlingar och cuper och begränsa antalet åskådare.
 • Ideella föreningar bör om möjligt skjuta upp årsmöten och likande, om mötet kräver att deltagarna träffas på samma plats.
 • Arbetsgivare bör se till att personal och besökare håller avstånd, att anställda arbetar hemifrån och undviker onödiga resor om det är möjligt.
 • I kollektivtrafik och allmänna färdmedel bör antalet resenärer begränsas, och antalet turer anpassas så att trängsel kan undvikas.

Personer över 70 år och de som tillhör andra riskgrupper bör begränsa sina fysiskt nära kontakter med andra och helt undvika att åka med kollektivtrafik och andra allmänna färdmedel.

Är man över 70 bör man också undvika att handla i butiker som apotek och matvarubutiker eller vistas på andra platser där människor samlas.

Allmänt förebyggande åtgärder för att förhindra smittspridning

 • Stanna hemma om du känner dig sjuk, även om det bara är lindrigt.
 • Kom ihåg att hosta och nys i armvecket.
 • Tvätta händerna med tvål och vatten ofta. Helst före måltider, när du besökt allmänna platser och efter toalettbesök.

Information till föräldrar, barn och äldre

I tider av kris förstärks den ojämlikhet som redan finns i samhället då redan utsatta grupper drabbas värst. Coronaviruset påverkar allas vår vardag, barn som vuxna. De dagliga rutinerna förändras och de fysiska och sociala kontakterna minskar. En ökad isolering kan leda till särskild utsatthet och att människors rättigheter riskerar att kränkas.

Länsstyrelsen Gävleborg erbjuder ett material riktat till medborgarna som kan användas och anpassas av länets kommuner och andra aktörer utifrån lokala behov.

Ung och orolig för coronaviruset?PDF
Målgrupp: barn och unga

Barns utsatthet på nätetPDF
Målgrupp: föräldrar och andra vuxna

Att hantera barns oro för coronavirusetPDF
Målgrupp: föräldrar och andra vuxna

Möter du barn som riskerar att fara illa?PDF
Målgrupp: föräldrar och andra vuxna

Är du barn och känner dig orolig eller otrygg?PDF
Målgrupp: barn och unga

Otrygg hemma eller utsatt för våld?PDF
Målgrupp: våldsutsatta vuxna

Är du utsatt för bedrägeriförsök?PDF
Målgrupp: Självisolerade eller i karantän. Äldre exempelvis

Resor

UD förlänger avrådan för resor till 31 augusti för länder utanför EU, EES och Schengen, samt häver avrådan för ett antal länder inom EU, EES och Schengen från och med den 30 juni.

Anledningen till att avrådan hävs för dessa länder är att de har beslutat att öppna upp för resande från Sverige och övriga EU, vilket innebär att osäkerhetsfaktorer för svenskar minimerats. Beslutet att häva avrådan för dessa länder kommer att gälla från och med den 30 juni 2020 tills vidare.

För övriga länder inom EU, EES och Schengen kvarstår avrådan till och med den 15 juli.

Mer information finns i det fullständiga pressmeddelandet från UD på regeringens hemsida.länk till annan webbplats

Förbud om offentliga tillställningar

Regeringen beslutade den 27 mars att stoppa allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med över 50 deltagare. Läs mer om detta hos Polismyndighetenlänk till annan webbplats.

Folkhälsomyndigheten har tagit fram information och underlag till arrangörer av evenemang. Bland annat finns en checklista med saker att tänka på för att minska risken att covid-19länk till annan webbplats sprids.

Förbud att besöka äldreboenden

Regeringen beslutade den 30 mars om ett besöksförbud på samtliga landets äldreboenden för att förhindra spridningen av sjukdomen covid-19. Beslutet trädde i kraft den 1 april. Läs mer på regeringens webblänk till annan webbplats.

Information till dig som är företagare

På verksamt.se har Tillväxtverket samlat information från myndigheter om det nya coronaviruset och covid- 19, som är viktig för dig som företagare att känna till.

Läs mer hos verksamhet.selänk till annan webbplats

Ansvariga myndigheters information

Vid större händelser finns det risk att ryktesspridning uppstår. Tänk källkritiskt och vänd dig till ansvariga myndigheter för bekräftad och säkerställd information. Här har vi samlat länkar till ansvariga myndigheter.

Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten är nationellt ansvarig för frågor som rör smittskydd. På deras webbplats finns information om viruset och smittspridning samt en lista med frågor och svar som uppdateras regelbundet.

Frågor och svar om covid-19 (Folkhälsomyndigheten)länk till annan webbplats

113 13

Har du allmänna frågor om viruset, ring nationella informationsnumret.

113 13länk till annan webbplats

Region Gävleborg

Region Gävleborg ansvarar för smittskyddet på regional nivå och för hälso- och sjukvård i länet.

Region Gävleborgs informationssidalänk till annan webbplats

Region Gävleborgs digitala coronamottagninglänk till annan webbplats

Vårdguiden

Information om coronaviruset och om symptom på sjukdomen samt vart du vänder dig vid symptom.

Vårdguiden 1177.selänk till annan webbplats

Utrikesdepartementet

Reseinformation med anledning av coronaviruset.

UD:s reseinformation (Regeringskansliet)länk till annan webbplats

Förbud om offentliga tillställningar

Regeringen har beslutat om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar över 500 deltagare

Läs mer hos:

Regeringenlänk till annan webbplats

Polismyndighetenlänk till annan webbplats

Krisinformation.se

Här finns samlad information och länkar till ansvariga myndigheter. Webbplatsen Krisinformation.se drivs av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Myndigheterna om covid-19 (Krisinformation.se)länk till annan webbplats

Teckenspråkstolkad och lättläst information

Här samlar vi information om sjukdomen covid-19 och coronaviruset riktat till offentliga verksamheter och till personer med funktionsnedsättning.

Teckenspråkstolkad information om covid-19 (Krisinformation.se)länk till annan webbplats

Myndigheten för delaktighetlänk till annan webbplats

Nyheter på andra språk | News in other languages

Sveriges Radiolänk till annan webbplats

Information in english

For information from responsible authorities about the virus, spread of infection and handling of the outbreak, visit the following websites:

Questions and answers, (FAQ) about COVID-19 (Public Health Agency of Sweden)länk till annan webbplats

Official information on the novel corona virus (Krisinformation.se)länk till annan webbplats

European Center for Disease Prevention and Control (European Centre for Disease Prevention and Control, EU)länk till annan webbplats

Information in other languages

At Folkhälsomyndighetens webpage you can find information about corona i other languages.

Information about corona in other languages (Folkhälsomyndigheten)länk till annan webbplats

Nyheter om nya coronaviruset på flera språk, Sveriges Radiolänk till annan webbplats

Informationsfilmer om Coronaviruset på flera språk på informationsverige.selänk till annan webbplats

The County Administrative Board of Skånes department for social and health communication has produced information and videos on how to protect yourself and others from spreading coronavirus (Covid-19).

Information från länets kommuner

Samlade länkar till kommunerna i Gävleborgs län med information om covid-19.

Bollnäs kommunlänk till annan webbplats

Gävle kommunlänk till annan webbplats

Hofors kommunlänk till annan webbplats

Hudiksvalls kommunlänk till annan webbplats

Ljusdals kommunlänk till annan webbplats

Nordanstigs kommunlänk till annan webbplats

Ockelbo kommunlänk till annan webbplats

Ovanåkers kommunlänk till annan webbplats

Sandvikens kommunlänk till annan webbplats

Söderhamns kommunlänk till annan webbplats

Samlade Regeringsbeslut

 • Regeringen har beslutat om ett besöksförbud på samtliga landets äldreboenden för att förhindra spridningen av sjukdomen covid-19. Beslutet träder i kraft den 1 april.
 • Staten kommer att kompensera kommuner och regioner för extraordinära åtgärder och merkostnader inom hälso- och sjukvården och omsorgen kopplade till coronaviruset.
 • För att minska smittspridningen i samhället slopas karensavdraget mellan 11 mars och 31 maj genom att staten betalar ut sjukpenning för första dagen i sjukfallet.
 • Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Läkemedelsverket får ytterligare resurser.
 • Resurserna ökas för den s.k. smittbärarpenningen då antalet individer som har rätt till denna ersättning antas komma att öka.
 • Staten tar tillfälligt över sjuklöneansvaret i två månader.
 • Likviditetsförstärkning ges via skattekontot för moms, arbetsgivaravgifter och anställdas preliminärskatt från 1 januari.
 • Korttidspermittering införs från och med den 16 mars.
 • Utöver regeringens åtgärder har Riksbanken meddelat att de lånar ut upp till 500 miljarder kronor till företagen via bankerna för att säkerställa kreditförsörjningen. Finansinspektionen har meddelat att de sänker den kontracykliska kapitalbufferten till noll för att värna en väl fungerande kreditförsörjning.

Regeringenlänk till annan webbplats

Det här gör länsstyrelsen

Länsstyrelsen Gävleborg följer händelsen via sin krisledningsstab och har inom den samverkansformen avstämningar med Region Gävleborg som i sin tur samverkar med Folkhälsomyndigheten. Länsstyrelsen deltar också i MSB:S nationella operativa och kommunikativasamordning. Region Gävleborg förbereder sig för att kunna agera effektivt mot spridningen av det nya coronaviruset.

Alla berörda enheter inom regionen har fått instruktioner för hur de ska hantera misstänkta fall av det nya coronaviruset. Smittskyddsenheten vid Region Gävleborg följer kontinuerligt utvecklingen och rekommendationer från de nationella och internationella organisationer som ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control), Folkhälsomyndigheten och WHO (World Health Organization).

Kontakt