Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Beslut om nytt naturreservat - Hälberget

Länsstyrelsen har med stöd av 7 kap 4 § miljöbalken den 2 mars 2020 beslutat om bildande av Hälbergets naturreservat i Ljusdals kommun.

Naturreservatet omfattar 20,6 hektar och är beläget cirka 12 km sydost om Järvsö. Beslutet med föreskrifter och kartor finns tillgängligt hos Länsstyrelsen Gävleborg, telefon 010-225 10 00 (dnr 4229-2016). Det finns även på Länsstyrelsens hemsida: https://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/om-oss/nyheter-och-press/nyheter.html.

Kontakt