Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Landshövding Per Bill har besökt Gävleborgs kommuner

Per BIll hos NEFAB i Alfta som har egna bolag i Europa, Nord- och Sydamerika samt i Asien. Ulf Bäremo informerade om företagets kundanpassade förpackningslösningar som bland annat minskar miljöbelastningen.

I förra veckan avslutade landshövding Per Bill sin rundresa i länet. Under kommunbesöken, som påbörjades redan i slutet av förra året, har han träffat samtliga kommunledningarna för en dialog kring kommunernas förutsättningar, möjligheter och utmaningar. Syftet har också varit att ta del av kommunernas vision och syn på utvecklingen på 25 års sikt och att diskutera viktiga samarbetsfrågor.

En av de många frågor som lyftes under resans gång var företagens villkor och deras stora betydelse för jobben och välfärden. Stående punkter på dagordningen har också varit trygghet, samhällsplanering och byggande.

Konkreta exempel på det som togs upp i Söderhamn är utvecklingen av Flygstaden, Söderhamns 400-årsjubileum och kommunens arbete för att skapa ett tryggt Söderhamn. Vid besöket passade Per Bill också på att inviga Senior- och Para SM som lockat landets elitspelare till jubileumsstaden.

Vid invigningen av pingis- och para-SM i Söderhamn medverkade Per Bill och kommunal John-Erik Jansson.

I Hudiksvall diskuterades bland annat dragningen av den nya Ostkustbanan och lokalisering av statliga myndigheter. I Ljusdal handlade samtalen om planfrågor och bostadsbyggandet i centrum och i Ovanåker om rovdjur och de livskraftiga småföretagen.

I samband med kommunbesöket berättade Margareta Englund om bakugnen i Långheds byaförening.

Vid besöket på hälsingegården Ol-Anders förevisade Carina Ulfsdotter och Leif Nordlöf om utställningen Hälge.

Bostadsbyggande var också något som uppmärksammades vid besöket i Ockelbo, liksom frågan om buller. Vid mötet med Nordanstigs kommun, som genomfördes på Gävle slott, stod översiktsplanering, strandskydd och restaurering av vattendrag i fokus.

– Under besöket i Hofors fick jag höra mer om det spännande projektet FRAMTID HAGA med Kunskapsstaden och Trädgårdsstaden, som ska bli en hållbar plattform för innovation, entreprenörskap, företagsutveckling, integration och besöksnäring. Vi kom också in på rovdjursfrågorna med tanke på problemen med en närgången varg i kommunen, säger Per Bill.

Frågor som var gemensamma för kommunbesöken i Gävle och Sandviken var etableringen av dataserverhallar och vilka nya möjligheter det kan innebära för länet. Vid Gävlebesöket uppmärksammades också bostadsbyggande och järnvägen, bland annat Ostkustbanan och elektrifieringen på banan som går ut till Gävle hamn och i Sandviken planberedskapen för utveckling av nya verksamheter.

Mötet med Bollnäs kommunledning, som genomfördes i höstas, kom att handla om bland annat vikten av att ha en tidig gemensam dialog, särskilt i frågor som rör samhällsplaneringen i kommunen.

– Det har varit mycket givande att träffa alla på det här viset. Kommunbesöken är ett bra exempel på hur vi som länsstyrelse kan samverka med samhällets olika aktörer. Det gör också att jag blir uppdaterad om aktuella kommunala ärenden där länsstyrelsen är eller kommer att bli delaktig. Våra samtal blir en viktig del att ta med i länsstyrelsens fortsatta arbete för en hållbar tillväxt och utveckling i länet, säger Per Bill.

Kontakt