Risk för vattenbrist i Gävleborgs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Vargtik fälld vid skyddsjakt

Vid 14-tiden på tisdagen den 25 februari fälldes en vargtik i Hofors kommun. Länsstyrelsen Gävleborg hade under måndagen fattat beslut om att skyddsjakt på vargen fick bedrivas inom ett avgränsat område i Hofors kommun.

I beslutet skriver Länsstyrelsen Gävleborg:

”Vargen i Hofors uppehåller sig nära människor och omedelbart intill bebyggelse vilket har resulterat i en ökad oro och anspänning för de människor som lever och verkar i området. Känslor som rädsla och oro kan vara svåra att mäta, men kan påverka människor på ett betydande sätt. Denna påverkan kan bli långvarig om inte situationen ändras och det är något som länsstyrelsen tar på stort allvar.

Vargar ska få förekomma inom det beslutade utbredningsområdet enligt Regeringens proposition En hållbar rovdjurspolitik (Prop 2012/12:191). Samma proposition anger dock även att vargar inte ska uppehålla sig i tätbebyggda områden eller i närheten av bostäder på landsbygden. Viltskadecenter har satt ett antal kriterier som definierar vargar med ett avvikande beteende. Vargen i Hofors uppfyller de flesta kriterierna förutom direkt angrepp på människa. Länsstyrelsen bedömer dock att risken för allvarlig skada ökar allteftersom vargen uppehåller sig i området och att med det i åtanke och med hänsyn till den oro som finns i samhället som resulterat i hämmad livskvalitet så bör en skyddsjakt beviljas.

Då Gävleborgs län ligger väl över den beslutade miniminivån och även det satta förvaltningsmålet så anser länsstyrelsen att en skyddsjakt på en specifik individ inte riskerar att försvåra upprätthållandet av vargens gynnsamma bevarandestatus. Ansökan har därmed beviljats.”

 

Kontakt