Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nya tobakslagen kan bidra till att färre ungdomar börjar röka

De nya bestämmelserna om rökfria utomhusmiljöer som infördes den 1 juli förra året syftar särskilt till att skydda barn och unga. Med lagen införs ytterligare rökfria miljöer utomhus, bland annat på uteserveringar, utanför entréer till vilka allmänheten har tillträde, lekplatser och områden kopplade till kollektivtrafiken.

De flesta rökare börjar röka innan de fyllt 18 år och 6 av 10 svenskar uppfattar lagen som positiv för att få ungdomar att inte börja röka. De som svarat på undersökningen tror att lagen påverkar barn och ungdomar, bland annat genom att de inte lika ofta kan se andra personer röka på allmänna platser.

Undersökningen visar även att nästan 7 av 10 svenskar (68%) skulle vilja lagstifta om rökfritt på andra platser. Varannan svensk (47%) skulle vilja att badstränder var lagstiftade som rökfria. Andra platser som en stor andel svenskar önskar ska vara rökfria är balkonger (37% nämner detta) och parker (30%). Torg nämns av 29% av svenskarna, och den yngre åldersgruppen, 18 29 år, skiljer sig signifikant eftersom en högre andel, 36%, in om denna åldersgrupp skulle vilja lagstifta om rökfritt på torg. De som har hemmavarande barn och de som inte är rökare skiljer sig betydande eftersom en större andel inom dessa grupperna vill lagstifta om rökfrihet även på andra platser.

Gällande svenska folkets kunskaper om den nya lagstiftningen framgår att drygt 9 av 10 svenskar (93%) anser sig ha (viss) kunskap om vilka platser som man INTE får röka på. Endast 7% uppger att de inte har någon kännedom om vilka platser som ska vara rökfria. Minst 7 av 10 svenskar uppger att dessa platser ska vara rökfria enligt den nya lagen: Uteserveringar (90% nämner), vårdcentralsentréer (81%), busshållplatser (80%), butiksentréer (78%), tågperronger (77%) 77%), entréer till inomhus sportarenor/idrottsanläggningar (76%) och lekplatser (70%).

Resultaten är från en undersökning som gjordes i november av Kantar Sifo, på uppdrag av Tobaksfakta.

Kontakt