Risk för vattenbrist i Gävleborgs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ny undersökning visar: Starkt stöd för rökfria platser utomhus

Den nya tobakslagen om rökfria utomhusmiljöer som infördes den 1 juli förra året har starkt stöd. Hela 84 % tycker att den är bra eller mycket bra. Även en majoritet av rökare, 6 av 10, är positiva till lagen. De tillfrågade tycker att lagen skyddar barn från att börja röka.

En annan fråga i undersökningen gällde svenskarnas eventuella upplevelse av skillnad i utomhusmiljön efter att lagen trätt i kraft. Resultatet visar att uteserveringar är den plats där största andel svenskar, 6 av 10 (60%) har märkt skillnad i utomhusmiljön, endast 17% nämner att de inte märkt skillnad.

Om svensken besväras av rökning på allmän plats så är det vanligast att man inte konfronterar personen utan man istället ”går därifrån”.

På frågan ”om du blir besvärad av rökning på allmän plats, vad gör du då?” svarar drygt 6 av 10 svenskar (62%) att de går därifrån. 34% nämner att de ”gör ingenting”. Yngre åldersgruppen skiljer sig signifikant eftersom en större andel (41%) i åldersgruppen 18 - 29 år väljer att inte göra något jämfört med totala populationen. 3 av 10 (28%) svenskar väljer dock att säga till d.v.s. man ”ber snällt/säger till personen att inte röka”.

Resultaten är från en undersökning som gjordes i november av Kantar Sifo, på uppdrag av Tobaksfakta.

Kontakt