Publiceringsdatum: 7 februari 2020

Coronavirus

Ett nytt coronavirus har smittat människor som framförallt har befunnit sig i Hubei-provinsen i Kina. Viruset kallas också för 2019-nCoV. Det ger symtom som feber, luftvägssymtom och hosta och påminner om influensa.

Risken för att smittan ska spridas i det svenska samhället är för närvarande mycket låg, enligt Folkhälsomyndigheten.

Utbrottet av coronaviruset i Kina har inneburit en intensiv medierapportering även här i Sverige. Här kan du ta del av länkar och hänvisningar till ansvariga myndigheter:

  • Nationellt är Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats ansvarig för frågor som rör smittskydd. På deras webbplats finns information om viruset och smittspridning, en lista med frågor och svar och råd för hemvändade resenärer.
  • Regionalt är Smittskyddsenheten inom Region Gävleborglänk till annan webbplats ansvarig för smittskyddsfrågor och har nära samarbete med Vårdhygien, Infektionskliniken NUS och Klinisk mikrobiologi. Vårdguiden 1177.selänk till annan webbplats har information om coronaviruset och om symptom på sjukdomen samt vart man vänder sig vid symptom. På Region Västerbottens webbplats (regionvasterbotten.se) finns information om regionens beredskap.
  • UDlänk till annan webbplats har information om reserekommendationer och för dialog med de svenskar som finns på plats i Hubeiprovinsen.
  • EU:s smittskyddsmyndighetlänk till annan webbplats (European Center for Disease Prevention and Control) och Världshälsoorganisationen WHOlänk till annan webbplats har information om utbrottet på engelska
  • Krisinformation.selänk till annan webbplats är en webbplats som förmedlar information från myndigheter och andra ansvariga i samband med en kris eller allvarlig händelse.

Samverkan nationellt och regionalt

Länsstyrelsen Gävleborg följer händelsen via funktionen Tjänsteman i beredskap (tib) och har inom den samverkansformen avstämningar med Region Gävleborg som i sin tur samverkar med Folkhälsomyndigheten. Länsstyrelsen deltar också i MSB:S nationella kommunikationssamordning. Region Gävleborg förbereder sig för att kunna agera effektivt om det nya coronaviruset sprider sig även till Sverige.

Alla berörda enheter inom regionen har fått instruktioner för hur de ska hantera misstänkta fall av det nya coronaviruset. Smittskyddsenheten vid Region Gävleborg följer kontinuerligt utvecklingen och rekommendationer från de nationella och internationella organisationer som ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control), Folkhälsomyndigheten och WHO (World Health Organization).

Kontakt