Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Det tysta brottet...

Den 6 februari är det Internationella dagen mot kvinnlig könsstympning. Könsstympning av flickor och kvinnor är ett grovt övergrepp och ett brott mot de grundläggande mänskliga rättigheterna. De mänskliga rättigheterna är universella och gäller för alla människor och könsstympning är ett allvarligt brott mot svensk lagstiftning.

Svenska myndigheter har ansvar för att ge ett professionellt bemötande, vård och omsorg till flickor och kvinnor som är könsstympade och för att förhindra att könsstympning sker. Enligt Socialstyrelsens kartläggning från 2015 Länk till annan webbplats. uppskattas ca 38 000 flickor och kvinnor i Sverige leva med konsekvenserna av könsstympning och vi behöver uppmärksamma flickor som riskerar att utsättas för detta.

Är du yrkesverksam i Gävleborgs län och behöver råd och stöd då du misstänker att någon är utsatt eller riskerar att utsättas för hedersrelaterat förtryck, våld, barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning? Då kan du kontakta någon i Resurscentras operativa team för HRV. Syftet med det operativa teamet är att stötta andra yrkesverksamma så de utsatta i förlängningen får det stöd och skydd som de har behov av och rätt till. Tänk på att då du ringer, avidentifiera ärendet, uppge inte namn eller personnummer för den person ditt ärende gäller.

våldsfrivardag.se Länk till annan webbplats. som är en plattform för dig som arbetar med våld i nära relationer på något sätt i Gävleborgs län och på länsstyrelsens hemsida finner du kontaktuppgifter med mera.

Vid råd och stöd för yrkesverksamma kontakta:


Regional HRV Koordinator: 010-225 13 17

Polis: 010-56 79 073, 070-662 32 29

Socialtjänst: 026-24 13 09

Familjerätten: 026-24 13 40

Advokat: 0761-33 80 30

Barnmorska ungdomsmottagning: 0650-59 30 83

Informationsfilm på svenska för föräldrar och vårdnadshavare.

Informationsfilm för föräldrar och vårdnadshavare, översatt och dubbad till 10 språk. Välj språk från spellistan i högra hörnet av filmen.

Kontakt