Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Hemlig övning slutförd

Skyddsrum

Nu har samtliga av länets kommuner genomfört länets första totalförsvarsövning på 30 år.
Alla övningar har skett under stor hemlighet och genomförts från början av november fram till slutet på januari.

Under Totalförsvarsövning 2020 (TFÖ 2020) övar deltagarna hur de genomför sin verksamhet i händelse av höjd beredskap samt hur de gör det i samverkan med andra. De övar också beslutsprocesser före och efter beslut om höjd beredskap, det övas på lokal, regional och nationell nivå. Hela Sverige ingår i Totalförsvarsövning 2020.

- Det här är en kunskapshöjande övning som ska ge kommunerna förståelse vad höjdberedskap innebär för dem. Jag tycker de har varit intresserade och fått insikt i vad som förväntas av dem i ett sådant läge, säger Bert-Ola Jonsson, lokal övningsledare för TFÖ 2020.

Grunden för övningen har varit en fiktiv händelse där Sverige går från hot om krig till att slutligen utsättas för ett väpnat angrepp. Både politisk ledning, kommunchefer och kommunikatörer har deltagit i övningarna. Även länsstyrelsens egen ledningsgrupp har fått tagit del av övningen och scenariot.

- I höjd beredskap kommer invånarnas behov av omsorg att bestå. Kommunernas ansvar kommer höjas i en sådan situation. Men vi har på börjat arbetet och alla inser vikten av civilförsvarsplaneringen. Det finns ett starkt intresse att jobba vidare med frågorna i vårt län, avslutar Bert-Ola Jonsson.

Kontakt