Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Åtgärder på den medialt uppmärksammade gården i länet

Länsstyrelsen Gävleborg har fått information om att man vid den gård i Hälsingland som varit aktuell i media nu arbetar med att vidta åtgärder i syfte att rätta till brister som myndigheten påtalat. Detta för att nå upp till djurskyddslagstiftningens krav.

Det är positivt och helt i enlighet med hur en djurhållare ska agera när en tillsynsmyndighet har ställt krav på åtgärder.

Myndighetens roll är att ställa krav på att en djurhållare ska åtgärda de brister som tillsynsmyndigheten konstaterat. Det kan finnas olika sätt för en djurhållare att gå till väga när man arbetar med att åtgärda de brister som myndigheten påtalat. Vi tycker att det är bra att man tagit hjälp av veterinär för att göra en bedömning av vilka specifika åtgärder som ska göras på den aktuella gården och att man verkar följa de råd och instruktioner man fått av den veterinär man anlitat.

Vi kommer att fortsätta vårt arbete med det aktuella ärendet och följa upp att man vidtagit åtgärder så att lagstiftningen efterlevs. Om det inte görs är det också vår skyldighet att vidta strängare åtgärder såsom omhändertagande eller djurförbud.

Jenny Larsson, enhetschef vid Länsstyrelsen Gävleborg.

 

Kontakt