Aktuella varningsmeddelanden i Gävleborgs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

50 000 har gått webbkurs om våld

50 000 har gått webbkurs om våld

Illustratör: Magnus Häglund

Intresset för att lära sig mer om mäns våld mot kvinnor är stort. På drygt tre år har 50 000 personer gått en grundläggande webbkurs om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer, som utvecklats av Nationellt centrum för kvinnofrid, länsstyrelserna och Socialstyrelsen.

Kursen lanserades hösten 2016 och vänder sig till personal som möter våldsutsatta kvinnor i sitt arbete.

­– I takt med att mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer uppmärksammas mer i samhället har även efterfrågan på baskunskaper om våld ökat bland yrkesverksamma, säger Annika Engström, projektledare vid Nationellt centrum för kvinnofrid vid Uppsala universitet.

Omkring hälften av de 50 000 användarna arbetar inom socialtjänsten och 16 procent inom hälso- och sjukvården samt tandvården.

I kursen får deltagarna följa ett fiktivt fall med en våldsutsatt kvinna. I fyra avsnitt beskrivs våldets omfattning, uttryck och konsekvenser men också olika samhällsaktörers ansvar. Man kan gå kursen enskilt vid den egna datorn eller i grupp, till exempel vid arbetsplatsträffar.

Att det är flera olika myndigheter som har utvecklat kursen tillsammans har haft stor betydelse för genomslagskraften och spridningen, säger Annika Engström.

Webbkursen har även uppmärksammats utomlands, och i Finland har det gjorts en motsvarande kurs för yrkesverksamma efter svensk förebild.

Länsstyrelsen sprider utbildningen i länet i samband med till exempel utbildningar. Den kan användas av alla yrkesgrupper som möter människor som kan vara våldsutsatta, men även av privatpersoner som vill ha mer kunskap.

Webbkursen om våld hittar du här Länk till annan webbplats.

Kontakt