Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Tillsammans för skogen

Skogsprogrammet workshop

Länsstyrelsen Gävleborg, Skogsstyrelsen och Region Gävleborg arbetar gemensamt för att ta fram en regional handlingsplan för nationella skogsprogrammet. I veckan träffades ett trettiotal aktörer för en workshop.

Ett stort antal aktörer i länet har medverkat i dialogträffar för att samla inspel till innehållet i handlingsplanen. Nu ska dessa inspel omvandlas till en handlingsplan med målsättningar för de temaområden som identifieras.

Sveriges nationella skogsprogram beslutades sommaren 2018 och i samband med detta påbörjades arbetet med regionalisering av programmet.

”Skogen, det gröna guldet, ska bidra med jobb och hållbar tillväxt i hela landet samt till utvecklingen av en växande bioekonomi”.

Länsstyrelsen tillsammans med Skogsstyrelsen samt Region Gävleborg leder arbetet ”Gävleborgs Handlingsplan för nationella skogsprogrammet”.

Under hösten 2018 påbörjades ett dialogarbete med skogliga aktörer på bred front och hösten 2019 hade fler än 30 dialogmöten genomförts med över 400 inspel i handlingsplansprocessen.

Nästa del i arbetet med handlingsplanen inleddes under onsdagen den 15 januari då ett trettiotal inbjudna aktörer träffades på Gävle slott under den första av tre workshoptillfällen i syfte att arbeta fram grunderna till handlingsplanen.

Skogsprogrammet workshop

Kontakt