Risk för vattenbrist i Gävleborgs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen beviljade skyddsjakt på varg i Tåssåsens sameby

Fredag 27 december avlivades två vargar efter att skyddsjakt på varg beviljats av länsstyrelserna i Gävleborg och Jämtlands län inom ett begränsat område.

Bakgrunden till beslutet om att bevilja skyddsjakt på två vargar i området var att Tåssåsens sameby flyttat cirka 1000 renar till vinterbete i ett område som berörs av vargreviret Krokvattnet på gränsen mellan Jämtland och Gävleborgs län i Ljusdals kommun. Området har tidigare varit reservbetesområde men är sedan juni 2019 ordinarie renbetesområde. De aktuella renarna stod tidigare i hage där det var problem med att få tillräckligt med vätska till dem och kostsamt att utfodra dem. Närmare 20 renar har dött till följd av problematiken med vätskeförsörjning i hagen. Veterinär har varit på plats och behandlat de sjukaste renarna och menar att de till följd av hagvistelsen även har slutat att producera eget B-vitamin. Samebyn har därför gjort bedömningen att renbetesområdet på gränsen till Gävleborgs län måste nyttjas. Renarna började transporteras till vinterbetesområdet den 26 december.

I beslutet om skyddsjakt skriver Länsstyrelsen Gävleborg att vargreviret Krokvattnet har dokumenterats under vintern 2019/2020. I reviret finns ingen genetiskt viktig varg, finskrysk immigrant eller så kallad F1.a (avkomma till en finskrysk immigrant). Bedömningen är att det finns det minst fem vargar i reviret. Under dagen den 26 december har Länsstyrelsen Jämtland spårat fem vargar ett fåtal kilometer från den plats där renarna ska släppas efter transport. Vargarna revirmarkerar och befinner sig i den dalgång där vintergruppen planerat att beta under vintern.

Länsstyrelsen Gävleborg skriver i beslutet att vargens närvaro kan stressa och oroa renarna och den för tillfället samlade renhjorden kan i värsta fall skingras. När en varg börjar jaga i en renhjord är det att likna vid en explosion. Renhjorden kan på kort tid spridas över stora områden och utöver direkt dödade renar innebär detta stora indirekta skador för vintergruppen. Renarna blir svåra att hantera när vargen finns bland dem och det finns en risk att de bland annat flyr ut på närbelägna Europaväg 45.

Länsstyrelsen Gävleborg bedömer med bakgrund av den uppkomna situationen att det är rimligt att inledningsvis bevilja skyddsjakt efter två vargar i syfte att minska risken för allvarlig skada samtidigt som Naturvårdsverkets vägledning beaktas.

Vid lunchtid på fredagen avlystes skyddsjakten då två vargar rapporterats avlivade.

Kontakt