Risk för vattenbrist i Gävleborgs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Licensjakt på lodjur år 2020

Foto: Mostphotos

Länsstyrelsen Gävleborg beslutar om licensjakt på lodjur 2020. Jakten inleds den 1 mars och får bedrivas i hela länet. Högst 20 lodjur, eller maximalt sju vuxna honor, får fällas.

Lodjursstammen i Gävleborgs län ska skötas så att förvaltningsnivån som beslutats av Viltförvaltningsdelegationen nås. Den aktuella förvaltningsnivån för lodjur i länet är 13 årliga föryngringar, vilket motsvarar cirka 72 individer.

Det senaste inventeringsresultatet visade att det under förra vintern, 2018/2019, fanns 20,5 familjegrupper av lodjur i länet. Det motsvarar en stam på cirka 113 lodjur i Gävleborgs län.

– Ett uttag på 20 lodjur, eller maximalt sju vuxna honor, innebär att vi reducerar stammen och närmar oss den regionalt beslutade förvaltningsnivån på ett ansvarsfullt sätt, säger Simon Viklund vid Enheten för natur och vilt, Länsstyrelsen Gävleborg.

Syftet med att besluta om licensjakt i Gävleborgs län är att förebygga och begränsa de negativa socioekonomiska konsekvenserna, underlätta tamdjurshållning och begränsa skadorna. På det viset skapas förutsättningar för en hållbar lodjursförvaltning och förbättra möjligheten för samexistens.

Licensjakt är en del av rovdjursförvaltningen, och genomförs i begränsad omfattning och under strängt kontrollerade former. Jakten tillåter lodjursstammen nationellt, såväl som i det mellersta rovdjursförvaltningsområdet där Gävleborg ingår, att med fortsatt god marginal förbli en livskraftig population med gynnsam bevarandestatus.

Beslut i sin helhet hittar ni här Pdf, 640.2 kB..

Kontakt