Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Förvaltningsrätten stoppar skyddsjakt på varg i Ockelbo

Förvaltningsrätten i Luleå upphäver Länsstyrelsen Gävleborgs beslut om skyddsjakt på en varg i Åmot, Ockelbo kommun.

Den 26 november 2019 beslutade Länsstyrelsen Gävleborg om skyddsjakt på varg i Åmot, Ockelbo kommun efter att varg tidigare i november angripit flera får som fanns i en hage med rovdjursavvisande stängsel.
Beslutet överklagades av två föreningar och en privatperson och Förvaltningsrätten i Luleå beslutade den 29 november att beslutet tillsvidare inte skulle gälla medan ärendet utreddes.
Länsstyrelsen Gävleborg har därefter fått chans att yttra sig i ärendet.

På torsdagen beslutade Förvaltningsrätten i Luleå att beslutet om skyddsjakt ska upphävas.

Förvaltningsrättens bedömning

Som anledning anger rätten bland annat att det inte framkommit några nya uppgifter om observationer av varg i det aktuella området sedan angreppet på får den 8 november och det går därför inte att fastställa att vargen finns kvar i närheten. Det gör att kriteriet förhindra risk för allvarlig skada inte är uppfyllt. Förvaltningsrätten lägger också stor vikt vid ett träd som fallit över ned över stängslet. Trädet har inte påverkat trådarna i stängslet, men rätten anser att det inte är uteslutet att vargen kan ha tagit sig in i hagen via trädet. Enligt skrivelser från Viltskadecenter framgår att klättringsbara objekt ska undvikas vid stängsel. Inga stora stenar, murar eller andra klättringsbara objekt som kan ge rovdjur möjlighet att ta sig in i hagen får finnas i direkt anslutning till stängslet. Länsstyrelsen skriver att vargar ogärna balanserar på en sådan höjd över marken och att det därför inte är troligt att varg tagit sig in den vägen.

För att bevilja skyddsjakt ska inga andra lämpliga lösningar finnas, förvaltningsrätten bedömer i det här fallet att en annan lämplig lösning skulle kunna vara att ta bort det nedfallna trädet.

Sammantaget gör Förvaltningsrätten i Luleå bedömningen att länsstyrelsen inte visat att förutsättningarna för skyddsjakt enligt jaktförordningen är uppfyllda. Överklagandet från de två föreningarna ska därför bifallas och länsstyrelsens beslut upphävas.

Beslutet kan överklagas till Förvaltningsrätten i Luleå, men vara ställt till Kammarrätten i Sundsvall.


Kontakt