Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

En dag om luftföroreningar, hälsoeffekter och åtgärder

Foto: Mostphotos

För att öka kunskapen om luftföroreningars orsak och konsekvenser, och för att bidra med verktyg för att lyckas stävja dem bjöd Länsstyrelsen Gävleborg i veckan in till en konferens.

Tjänstepersoner och beslutsfattare från kommuner i Gävleborg, Dalarna, Uppsala och Västernorrland medverkade under en heldag på Gävle slott.

Dagen bjöd på intressanta föreläsningar, workshops och diskussioner för att arbeta med att minska luftföroreningar. Syftet var att de som deltog skulle få med sig verktyg och inspiration till att arbeta mer med luftföroreningsfrågor i sina roller.

Flera intressanta föreläsare

Överläkare Martin Tondel, Uppsala universitet berättade om det stöd som de kan ge till kommuner och länsstyrelse kring hälsorelaterade frågor. Professor Christer Johansson från Stockholms universitet visade att fler personer dör av luftföroreningar än trafikolyckor i Sverige och även om halten luftföroreningar minskar så mycket att miljömålet Frisk luft nås kommer ändå negativa hälsoeffekter ske i människor.

Kan nudging få fler att cykla?

Kajsa Lindström från Beteendelabbet berättade om hur vi människor styrs och påverkas och visade att man med hjälp av så kallad nudging kan få människor att ändra sitt beteende. Kajsa höll sedan en workshop där vi fick testa hur man kan arbeta med nudging för att få fler att cykla istället för att åka bil. Frida Eik Öhman från Östra Sveriges Luftvårdsförbund berättade om hur de arbetar för att förbättra kommunikationen kring luftkvalitetsfrågor. Läkare Johan Hallberg och Evelina Hilmersson avslutade dagen med att berätta om hur hälsofrämjande åtgärder leder till hållbar utveckling samt hur vi kan arbeta för att få till bra och fruktbar samverkan.

Kontakt