Aktuella varningsmeddelanden i Gävleborgs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Marsjön-Bondsundet blir naturreservat

Området har kontakt med havet via Sörsundet. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Länsstyrelsen har beslutat att bilda Marsjön-Bondsundets naturreservat som ligger 6 km sydost om Norrsundet. Reservatet är 225 ha stort med en mosaik av vattenmiljöer, värdefulla våtmarker och naturskogar med högt lövinslag.

Naturreservatet är beläget i det flacka kustlandskapet mellan Hamrångefjärden och havet. Området är ett bra exempel på hur landhöjningskustens forna havsvikar isolerats till insjöar som därefter succesivt växer igen till våtmarker i olika utvecklingsstadier. Vattenområdena består av både brackvatten och sötvatten med höga fiskevärden och intressant strandflora. Delar av naturreservatet ingår i Natura 2000-området Sörsundet.
Hamrångefjärdens södra utlopp i Sörsundet går genom naturreservatet via Långrännan och Bondsundet. Området har sedan forntiden nyttjas av människan för säljakt, fiske, fäboddrift och kolproduktion.

Vattenföringen inom naturreservatet är negativt påverkat av Hamrångefjärdens vattenståndsreglering och tidigare muddringar och kanaliseringar. Ett projekt med syfte att få till en mer naturlig vattenföring i Hamrångefjärdens utlopp bedrivs av Stora Enso Pulp AB i samarbete med Sportfiskarna. I projektet planeras även för restaureringar för att få fria vandringsvägar och lekplatser för fisk.

Bildandet av Marsjön-Bondsundets naturreservat har möjliggjorts av en markaffär mellan Bergvik Skog AB, numera Stora Enso Silva AB, och Naturvårdsverket.

Beslut och skötselplan, Marsjön-Bondsundets naturreservat Pdf, 15.9 MB.

Kontakt