Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Skyddsjakt på varg i Åmot stoppas av förvaltningsrätten

Varg

Förvaltningsrätten beslutar att Länsstyrelsen i Gävleborgs läns beslut om skyddsjakt på varg tillsvidare inte ska gälla.

Det var den 26 november 2019 som länsstyrelsen Gävleborg beslutade om skyddsjakt på varg i Åmot, Ockelbo kommun. Beslutet har överklagats till Förvaltningsrätten i Luleå och stoppas nu i avvaktan på utredning. Länsstyrelsen har fram till den 3 december på sig att yttra sig innan målet avgörs.

Det är två föreningar som överklagat beslutet om skyddsjakt. Som anledning framförs bland annat att man kan anta att det rör sig om en strövande varg eftersom det inte skett något nytt angrepp efter det angrepp där flera får dödades innanför rovdjursavvisande stängsel. Det kan heller inte uteslutas att det rör sig om en genetiskt viktig individ menar föreningarna.

Oklarheter i länsstyrelsens beslut

Förvaltningsrätten skriver i sitt beslut att det finns oklarheter i det beslut som Länsstyrelsen Gävleborg fattat. Bland annat är vargens genetiska status inte fastställd samtidigt som det är konstaterat att det finns genetiskt viktig varg i närområdet. 

Länsstyrelsens yttrande ska vara förvaltningsrätten tillhanda senast den 3 december 2019. Om något svar inte kommer in inom denna tid kan målet komma att avgöras på befintliga handlingar skriver förvaltningsrätten i sitt beslut.

__________________

Kontakt