Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Beslut om nytt naturreservat - Lundbosjön

Länsstyrelsen har med stöd av 7 kap 4 § miljöbalken den 4 november 2019 beslutat om bildande av Lundbosjön naturreservat i Gävle och Ockelbo kommun. Naturreservatet omfattar 1 112 hektar och är beläget 1 km väster om Oslättfors.

Beslutet med föreskrifter och kartor finns tillgängligt hos Länsstyrelsen Gävleborg, telefon 010-225 10 00 (dnr 8700-2016). Det finns även på Länsstyrelsens hemsida: https://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/om-lansstyrelsen-i-gavleborg/nyheter-och-press/nyheter.html.

Kontakt