Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ogräset hönshirs har påträffats i Gävleborg

Växten är ett ettårigt gräs som känns igen på sitt på sitt kraftiga växtsätt med breda blad, och greniga vippor som skiftar från grönt till rött till brunt. Blomman som kan bli över en meter hög blommar under sensommaren. Foto: Jordbruksverket

Växten är ett ettårigt gräs som känns igen på sitt på sitt kraftiga växtsätt med breda blad, och greniga vippor som skiftar från grönt till rött till brunt. Blomman som kan bli över en meter hög blommar under sensommaren. Foto: Jordbruksverket

Hönshirs (Echinochloa crus-galli) är på stark frammarsch i vissa delar av Sverige och nu har växten påträffats i länet.

Med stor fröproduktion och ett aggressivt växtsätt kan hönshirs bli ett lika stort problem som flyghavre. Växten räknas som världens tredje värsta ogräs. Den sprids via importerat fågelfrö och foder. När den väl är etablerad i en region kan spridningen ske vidare via maskiner, eget utsäde och gödsel.

Var uppmärksam under sensommaren

Växten är ett ettårigt gräs som känns igen på sitt på sitt kraftiga växtsätt med breda blad, och greniga vippor som skiftar från grönt till rött till brunt. Blomman som kan bli över en meter hög blommar under sensommaren.

Hur ska jag gå tillväga om hönshirs växer på min mark?

• Kontrollera fält/tomt i slutet på juli
• Enskilda plantor plockas för att förebygga en större etablering.
• Putsning kräver återkommande insatser eftersom plantan skjuter nya skott och sätter nya ax.
• Gör rent maskiner mellan fält/tomt och brukningsenheter
• Ljusälskande, hämmas av täta grödor.
• Etablera konkurrensstarka grödor
• Lämna inte öppen jord i onödan; så ända ut i fältkanten, undvik spårmarkering
• Höstgrödor och slåttervall i växtföljden motverkar hönshirs

För mer information om hönshirs se länkarna nedan.

Kontakt Jordbruksverket

Per Widén, Rådgivare ogräs, agronom
Telefon 036-15 89 31
Per.Widen@jordbruksverket.se

Kontakt