Aktuella varningsmeddelanden i Gävleborgs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Beslut om utbetalning av EU:s jordbrukarstöd till länets lantbrukare

Foto: Mostphotos

Idag sker delutbetalning av jordbrukarstöden till lantbrukare i Gävleborgs län. För 2019 har länsstyrelsen hittills fattat beslut i

1 931 stycken ärenden. I besluten ingår kompensationsstöd, ersättningar för ekologisk produktion och betesmarker och slåtterängar. Den 18 oktober betalas 75 procent av stöden ut
i form av delutbetalningar. Resterande 25 procent betalas ut med början i december. Totalt får Gävleborgs lantbrukare dela på

101 015 947 kronor.

Totalsumman är fördelad på:

  • Ekologisk produktion: 14 180 691 kr till 223 st lantbrukare,
  • Omställning till ekologisk produktion: 990 509 kr till 33 st lantbrukare,
  • Betesmarker och slåtterängar: 5 225 525 kr till 378 st lantbrukare,
  • Kompensationsstödet: 80 619 216 kr till 1 297 st lantbrukare.


Stöden ska främja landsbygden
Kompensationsstödet är till för att kompensera jordbruket i områden som har sämre förutsättningar för odling. Stödet ska främja fortsatt användning av jordbruksmark, bidra till att bevara landsbygden och bevara och främja ett hållbart jordbruk.

Syftet med ersättningarna för ekologisk produktion är att öka den ekologiska produktionen för att få positiva effekter på miljö, klimat, djurhälsa och landsbygdsutveckling.

Stöden ingår i landsbygdsprogrammet 2014–2020 och bidrar till att nå målen
med Europas tillväxtstrategi Europa 2020.

Länsstyrelsen arbetar vidare med utbetalning av jordbrukarstöden enligt den utbetalningsplan som tagits fram och som finns på jordbruksverkets hemsida, www.jordbruksverket.se Länk till annan webbplats.. Detta innebär att arbetet med tidigare års stödutbetalningar pågår parallellt med arbetet med utbetalningar för stödår 2019.

Kontakt