Aktuella varningsmeddelanden i Gävleborgs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Så söker du radonbidrag

Barnrättsdagar

Foto: Mostphotos

Har du problem med radon i ditt småhus? Som småhusägare kan du ansöka om bidrag för radonsanering.

Du kan få bidrag för uppemot 50 procent av kostnaderna för radonsanering. Högsta bidragsbelopp är 25 000 kronor. För att kunna bli beviljad bidrag måste en långtidsmätning utföras i minst två månader. Just nu pågår eldningssäsongen (normalt 1 oktober till den 30 april) som är den tidsperiod då mätningen görs. Om mätrapporten sedan visar ett årsmedelvärde som överstiger 200 becquerel per kubikmeter i inomhusluften kan du bli beviljad bidrag.

Det är Länsstyrelsen som handlägger ansökan och beslutar om bidrag. Du ansöker på Boverkets webbplats eller genom att skicka ansökan per post till Länsstyrelsen Gävleborg. På Boverkets hemsida hittar du mer information om bidraget.

Kontakt