Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Kunskapsdagar på temat ”Barn som rättighetsbärare” - Stärkt samverkan och delaktighet för barns bästa, 15-17 oktober

Barnrättsdagar

Vad vet vi om barn och unga i Gävleborg? Vad behöver chefer och politiker inom kommun och Region kunna och göra för att implementera och genomföra barnkonventionen? Det är några av de frågor som lyfts när Länsstyrelsen Gävleborg, Rädda Barnen Gävleborg och Region Gävleborg samlar personer i ledande befattningar och politiker för att uppmärksammar barn och ungas situation i länet och att barnkonventionen blir svensk lag 1 januari 2020. Kunskapsdagarna hålls i Gävle på Clarion Hotell Winn, Citykonferensen, Norra Slottsgatan 6, Gävle. De inleds i dag tisdag 15 oktober och avslutas på torsdag 17 oktober.

Bland de medverkande finns barnombudsman Elisabeth Dahlin som föreläser om vad den nya barnrättslagen innebär ur ett juridiskt perspektiv och vilka nya rutiner som krävs för att myndigheter ska säkerställa att lagen följs. På plats finns också konsult för barns rättigheter Åsa Ekman för att prata om hur barnkonventionen kan omsättas i det dagliga arbetet och hur vår syn på barn påverkar barnets rätt till inflytande. Deltagarna kommer också att få lyssna till Anna Flybring som tar upp bemötande och synen på barn i vården och Björn Tingberg, leg. sjuksköterska och leg. psykoterapeut som belyser barnets position i mötet med professionen.

Barnrättsdagarna avslutas med för deltagarna valbara seminarier.

Kontakt