Risk för vattenbrist i Gävleborgs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Övning Havsörn ska höja länets krisberedskap

Foto: Mostphotos

Den 23 till 24 oktober deltar Länsstyrelsen Gävleborg i den stora kärnkraftövningen Havsörn 2019. Övningen anordnas av Länsstyrelsen Uppsala län, som tillsammans med övriga Sveriges kärnkraftslän Halland och Kalmar turas om att vartannat år anordna en kärnkraftövning.

Syftet med övningen är att alla deltagande aktörer gemensamt ska utveckla och stärka förmågan att hantera konsekvenserna av en kärnteknisk olycka. Årets övning ingår som en förberedelse inför den totalförsvarsövning som ska genomföras 2020. 

– Jämfört med tidigare kärnkraftövningar genomförs Havsörn den här gången under 36 timmar. Det ger oss möjlighet att lägga ett större fokus på att pröva uthållighet och planering för att ytterligare stärka Länsstyrelsen Gävleborgs förmåga att på både kort och lång sikt hantera de konsekvenser som en kärnteknisk olycka kan innebära. Dessutom handlar övningen om att öka kunskapen generellt hos allmänheten kring civil beredskap, säger Per-Åke Svensson som är övningsledare vid Länsstyrelsen Gävleborg.

Viktigt att vara förberedd

Att vara väl förberedd inför en samhällsstörning är viktigt och kräver att alla berörda har kunskaper och färdigheter i att hantera information, samverka, fatta beslut och kommunicera dessa till invånarna som berörs.  

– Inför övningen genomför Länsstyrelsen Gävleborg interna kunskapsdagar för att ge den egna krisberedskapsorganisationen tillfälle att öka sin förmåga. Utbildningarna tar upp frågor som rör bland annat metodik för ledning och samordning, stabsarbete, samlad lägesbild, informationssäkerhet och kriskommunikation, säger Per-Åke Svensson.

Totalt under övningen Havsörn 2019 deltar cirka 75 aktörer från centrala förvaltningsmyndigheter och organisationer i sex län. Från Gävleborg medverkar Länsstyrelsen Gävleborg, Gävle kommun och Gästrike Räddningstjänst. I år är första gången som hela Norden samlas för att tillsammans öva och stärka förmåga och beredskap inför och efter en kärnkraftsolycka. I en av de fyra delövningarna deltar alla de fem nordiska länderna: Sverige , Norge, Danmark, Finland och Island.


Kontakt