Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Billuddens naturreservat får nytt beslut

Billudden. Foto: Länsstyrelsen Uppsala län

Billudden. Foto: Länsstyrelsen Uppsala län

Det välkända fågelområdet Billudden vid gränsen mellan Gävleborg och Uppsala län har varit skyddat som naturreservat sedan 1979 och får nu nytt reservatsbeslut och skötselplan.

Billuddens naturreservat, beläget cirka tre kilometer nordost om Skutskär i Älvkarleby kommun, är ett av Uppsala läns populäraste naturreservat. Här finns unika naturmiljöer av nationellt värde. Inom reservatet möts åsen, älven och havet. Landhöjning, vind och vatten har under århundraden skapat områdets ovanliga naturtyper.

I dag har länsstyrelsen fattat beslut om att stärka naturreservatets skydd. Nu är skogsbruk förbjudet i hela reservatet.

Läs mer i nyheten på Uppsala läns hemsida nedan.

Kontakt