Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Beslut om nytt naturreservat - Flotthöljeskogen

Länsstyrelsen har med stöd av 7 kap 4 § miljöbalken den 7 oktober 2019 beslutat om bildande av Flotthöljeskogens naturreservat i Hudiksvalls kommun.

Naturreservatet omfattar 58 hektar och är beläget cirka 8 km nordväst om Brännås. Beslutet med föreskrifter och kartor finns tillgängligt hos Länsstyrelsen Gävleborg, telefon 010-225 10 00 (dnr 5888–2018). Det finns även på Länsstyrelsens hemsida: https://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/om-lansstyrelsen-i-gavleborg/nyheter-och-press/nyheter.html.

Kontakt