Aktuella varningsmeddelanden i Gävleborgs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Årets miljö- och klimatträff

– en dag för Gävleborgs miljömål

Andrea Bromhed, kommunalråd Hudiksvalls kommun, deltog på miljö- och klimatträffen på Gävle slott

Ett av länsstyrelsens alla viktiga uppdrag är att samordna det regionala arbetet med miljömålen. På torsdagen hölls den årliga miljö- och klimatträffen på Gävle slott för de aktörer som skrivit under överenskommelsen om miljömåls- och klimatarbetet för Gävleborg 2014–2020.

För att driva arbetet framåt och synliggöra miljö- och klimatarbetet i kommuner och hos andra aktörer skrivs överenskommelser. En underskrift innebär att varje aktör åtagit sig att genomföra bestämda åtgärder med koppling till åtgärdsprogrammet. Under dagen belystes allt det positiva arbete alla aktörer bidrar med, men även vilka utmaningar som kvarstår.

Landshövding Per Bill som inledde dagen pratade varmt om det viktiga samarbetet och gav alla aktörer en eloge.

- Det börjar komma kvitton på att Gävleborg under en lång tid har tänkt hållbarhet.
Vi har så mycket positivt att visa upp. På område efter område går det åt rätt håll,
och om inte, så vet vi vad som bör göras.

Paula Lenninger, miljömålssamordnare på Länsstyrelsen Gävleborg, berättade om strategin för minskad miljöpåverkan från plast som håller på att tas fram för att främja en hållbar plastanvändning i Gävleborgs län.

- Det är dags att vi tar ansvar för den plast vi använder. Det finns stor miljö- och klimatnytta att hämta genom att använda plast på ett smartare sätt. Nu är det dags för Gävleborg att göra skillnad.

På eftermiddagen varvades Johan Hallbergs föreläsning Ställ om för framgång – hälsofrämjande processer som drivkraft för miljömål & hållbar utveckling med workshops.

Strax innan dagens slut bad vi Andrea Bromhed, kommunalråd i Hudiksvalls kommun, berätta vilka fördelarna är med samverkan kring miljömålen och vad som är de största utmaningarna att nå dem.

- Det finns ett stort värde i att samverka kring klimatfrågor eftersom alla kommuner har olika förutsättningar att lägga resurser på våra gemensamma klimatmål i Agenda 2030. Det handlar om geografiska beskaffenheter som påverkar hur vi kan arbeta mot ett klimatanpassat samhälle. De utmaningarna kräver andra lösningar än bara det faktum att vi tillhör samma län.

Läs mer om överenskommelsearbetet för miljömålen:
https://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/stat-och-kommun/miljo/miljomal.html Länk till annan webbplats.Schemat för årets miljö- och klimatträff på Gävle slott

Landshövding Per Bill och länsstyrelsens miljömålsamordnare Paula Lenninger inledde dagen.

Miljö- och klimatträff på Gävle slott

Under eftermiddagen genomfördes workshops

Kontakt